การทำงานร่วมกันปลั๊กอิน CMSXenForo

การทำงานร่วมกับเว็บไซต์ XenForo

Finteza เปิดใช้งานการรวบรวมสถิติอย่างละเอียดสำหรับเว็บไซต์ซึ่งถูกสร้างบนพื้นฐานของแพลตฟอร์ม XenForo รวมถึงจำนวนการเข้าชม จำนวนผู้เข้าชม ภูมิภาค ระยะเวลา และคุณภาพทราฟฟิก

  1. เปิดเว็บไซต์ของคุณในแผงควบคุม Finteza ไปยังส่วน การตั้งค่า และคัดลอกโค้ด JavaScript

คัดลอกโค้ด Finteza สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้ฟอรั่มซึ่งถูกสร้างใน XenForo
  2. จาก control panel ของเว็บไซต์ของคุณ ไปยัง รูปลักษณ์ และเลือกเมนูย่อย เทมเพลต

เลือก เทมเพลต ในส่วน รูปลักษณ์

  1. พิมพ์ page_container ในฟิลด์การค้นหา และคลิกเทมเพลต "PAGE_CONTAINER" ที่พบ

คลิกเทมเพลต PAGE_CONTAINER

  1. วางโค้ด Finteza ซึ่งมี tag </body> และคลิก "บันทึกและออก"

วางโค้ด Finteza ซึ่งมี tag </body> และบันทึกการเปลี่ยนแปลง

  1. Finteza ทำงานร่วมกับเว็บไซต์ของคุณแล้วตอนนี้ ระบบจะเริ่มการบันทึกข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์และการวิเคราะห์ข้อมูลทันที เข้าชมส่วน "การวิเคราะห์" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล