การทำงานร่วมกันFinteza SDKเซิร์ฟเวอร์เว็บ ASP.NETการส่งเหตุการณ์

การส่งเหตุการณ์

SDK ทำให้สามารถส่งเหตุการณ์ใดๆจากส่วนเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ของคุณไปยัง Finteza รวมถึงข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ สถานะฐานข้อมูล ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ฯลฯ โดย method Finteza.Tracker.SendEvent มีเพื่อการใช้งานดังกล่าว

Finteza.Tracker.SendEvent("{EVENT}""REFERER");

โดยการใช้ method นี้ คุณสามารถบันทึกเหตุการณ์และส่งข้อมูลเพิ่มเติมเป็นพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น ประเภทของสินค้า ราคา สกุลเงิน ฯลฯ พารามิเตอร์ดังต่อไปนี้ได้รับการรองรับ:

พารามิเตอร์

ประเภท

คำอธิบาย

name *

string

ชื่อเหตุการณ์ ความยาวสูงสุด 128 สัญลักษณ์

referer*

string

ที่อยู่ของหน้าซึ่งเหตุการณ์ถูกส่ง ทุกเหตุการณ์ถูกผูกติดกับเครื่องนับ (เว็บไซต์) บนด้านของ Finteza โดยใช้ websiteId ระบบทำให้แน่ใจว่าโฮสต์ที่เหตุการณ์ถูกส่งมาสอดคล้องกับโฮสต์ของเครื่องนับ (ถูกระบุในการตั้งค่าเว็บไซต์ของ แผงควบคุม Finteza สิ่งนี้จะป้องกันการนับทราฟฟิกเกินจริง

backReferer

string

ที่อยู่ของหน้าเว็บที่ผู้เข้าชมอยู่ก่อนทำการกระทำที่ติดตาม

userIp

string

IP address ของผู้เข้าชมซึ่งทำการกระทำที่ติดตาม

userAgent

string

เอเจนต์ของผู้ใช้ของผู้เข้าชมซึ่งทำการกระทำที่ติดตาม

unit

string

หน่วยวัดของพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น USD, รายการ, ฯลฯ ความยาวสูงสุด 32 ตัวอักษร

value

string

ค่าของพารามิเตอร์ ความยาวสูงสุดคือ 64 สัญลักษณ์

* — พารามิเตอร์ที่ต้องระบุ

ตัวอย่าง:

Finteza.Tracker.SendEvent("Server Track Purchase""https://www.mysite.com""USD""100");

ไม่จำเป็นต้องระบุพารามิเตอร์ ตัวอ้างอิง ทุกครั้งที่ส่งเหตุการณ์ ถ้าคุณตั้งค่าตั้งต้นในช่วง การเริ่มต้น เมื่อเรียก Finteza.RegisterAnalytics ระบุพารามิเตอร์เพิ่มเติม defaultReferer:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "{WEBSITE_ID}", defaultReferer: "{DEFAULT_REFERER}");

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้ใช้ defaultReferer ระบุ ตัวอ้างอิง เมื่อเรียก SendEvent แต่ละครั้ง มิฉะนั้นเหตุการณ์จะไม่ถูกส่ง


ตัวแปรอื่นที่พร้อมใช้งานสำหรับฟังก์ชั่น Finteza.Tracker.SendEvent:

Finteza.Tracker.SendEvent({CONTEXT}"{EVENT}");

แทนที่การระบุอย่างชัดเจนของตัวอ้างอิง backReferer, userIp, userAgent ที่นี่ execution context ของรีเควสจะถูกระบุ ซึ่งพารามิเตอร์ที่ถูกระบุจะได้รับและส่งไปที่ Finteza

พารามิเตอร์

ประเภท

คำอธิบาย

httpContext *

System.Web.HttpContextBase or System.Web.HttpContext

Execution context ของรีเควส HTTP ปัจจุบัน ซึ่งพารามิเตอร์ ตัวอ้างอิง, backReferer, userIp และ userAgent ถูกส่งมา จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ

name *

string

ชื่อเหตุการณ์ ความยาวสูงสุดคือ 128 สัญลักษณ์

unit

string

หน่วยวัดของพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น USD, รายการ, ฯลฯ ความยาวสูงสุดคือ 32 ตัวอักษร

value

string

ค่าของพารามิเตอร์ ความยาวสูงสุดคือ 64 สัญลักษณ์

* — พารามิเตอร์ที่ต้องการ

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

โดยการลงทะเบียน คุณตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการบริการ
ยินดีด้วย! บัญชีของคุณถูกสร้างแล้ว
 • เข้าชม
  finteza.com
 • สร้าง
  บัญชี
 • ยืนยัน
  อีเมล์
 • ติดตั้ง
  โค้ด

เราได้ส่งอีเมล์ไปยัง {email} กรุณาค้นหาอีเมล์และยืนยันบัญชีของคุณ

หลังจากนั้นคุณเพียงแค่ต้องลงชื่อเข้าใช้และติดตั้งโค้ดการติดตามในเว็บไซต์ของคุณ มันง่ายมาก: