IntegrationerFinteza SDKASP.NET webservereSende begivenheder

Sender events

SDK tillader at sende enhver event fra serverdelen af din hjemmeside til Finteza, inklusive brugerhandlingsdata, database status, performance indikatorer, m.m. Det Finteza.Tracker.SendEvent metode er til dette.

Finteza.Tracker.SendEvent("{EVENT}""REFERER");

Ved at bruge denne metode, kan du registrere events og bruge tilføjet information som parametre, eksempelvis, en type af købte goder, pris, valuta, m.m. De følgende parametre understøttes:

Parameter

Type

Beskrivelse

name *

streng

Eventnavn. Den maksimale længde er 128 symboler.

referer

streng

Sidens adresse fra hvor eventen sendes. Alle events er bundet til skranker (hjemmesider) på Finteza siden ved at bruge wesiteld. Systemet sikrer at den host, hvor eventen kommer fra stemmer overens til værtskranken (specificeres i hjemmeside-indstillinger på Finteza-panelet). Dette forebygger oppustet trafik.

backReferer

streng

Adressen på hjemmesiden, en besøgende var lokaliseret før de udfører en tracket handling.

userIp

streng

IP-adressen på den besøgende, som udførte en tracket handling.

userAgent

streng

Bruger-agenten på den besøgende, som udførte en tracket handling.

unit

streng

Parameter målingsenheder, eksempelvis, USD, ting, m.m. Den maksimale længde er 32 tegn.

value

streng

Værdien af parametret. Den maksimale længde er 64 symboler.

* – påkrævede parametre.

Eksempel:

Finteza.Tracker.SendEvent("Server Track Køb""https://www.mysite.com""USD""100");

Der er ingen grund til at specificere referent* parametre hver gang eventen er sendt, hvis du indstiller standardværdien under initialisering. Under Finteza.RegisterAnalytics brug, specificer de tilføjede parametre DefaultReferer:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "{WEBSITE_ID}",defaultReferer: "{DEFAULT_REFERER}");

Note: Hvis du ikke bruger DefaultReferer, specificer referent* under hvert SendEvent , kald Ellers, vil blive eventsne ikke blive sent.


En anden variant er tilgængelig for Finteza.Tracker.SendEvent funktion:

Finteza.Tracker.SendEvent({CONTEXT}"{EVENT}");

I stedet for særlige specifikation af referent*, backReferer, userlp, userAgent, her er forespørgslen på effektueret indhold specificeret, hvorfra de specificerede parametre vil blive modtaget og sendt til Finteza.

Parameter

Type

Beskrivelse

httpContext *

System.Web.HttpContextBase or System.Web.HttpContext

Nuværende HTTP forespørgsels indhold fra hvilke parametre referent*, backReferer, userlp og userAgent er automatisk formet.

name *

streng

Eventnavn. Den maksimale længde er 128 symboler.

unit

streng

Parameter målingsenheder, eksempelvis, USD, ting, m.m. Den maksimale længde er 32 tegn.

value

streng

Værdien af parametret. Den maksimale længde er 64 symboler.

* – påkrævede parametre.

Sign up and get:

Ved at registrere dig samtykker du til Serviceaftalens betingelser
Tillykke! Din konto er blevet oprettet
 • Besøg
  finteza.com
 • Opret
  konto
 • Bekræft
  e-mail
 • Installer
  kode

Vi har sendt en e-mail til {email}. Find den venligst og aktiver din konto.

Derefter skal du blot logge ind og installere sporingskoden på dit websted. Det er let: