IntegrationerFinteza SDKPHP webservereInstallation

Installation

For at installere Finteza SDK, brug Composer package manager eller download filarkivet fra GitHub manuelt.

Der kræves PHP 5.3 eller nyere for at fungere.


Installation via Composer #

Kør følgende kommando:

composer require finteza-analytics

Efter installationen kan du bruge SDK-funktionerne som følger:

use FintezaAnalytics;
...
// ring SDK-funktionerne

Installation fra GitHub #

Download Finteza SDK arkiv fra Github og pak filerne ud til webstedets projektkatalog. Derefter kan du bruge SDK-funktionerne ved blot at inkludere dens fil i koden:

include"{SDK_PATH}\finteza-analytics.php" );
...
// ring SDK-funktionerne

Specificer den passende sti i {SDK_PATH} afhængigt af hvor SDK-filen er placeret.