Installation

For at installere Finteza SDK, brug Composer package manager eller download filarkivet fra GitHub manuelt.

Der kræves PHP 5.3 eller nyere for at fungere.


Installation via Composer #

Kør følgende kommando:

composer require finteza-analytics

Efter installationen kan du bruge SDK-funktionerne som følger:

use FintezaAnalytics;
...
// ring SDK-funktionerne

Installation fra GitHub #

Download Finteza SDK arkiv fra Github og pak filerne ud til webstedets projektkatalog. Derefter kan du bruge SDK-funktionerne ved blot at inkludere dens fil i koden:

include"{SDK_PATH}\finteza-analytics.php" );
...
// ring SDK-funktionerne

Specificer den passende sti i {SDK_PATH} afhængigt af hvor SDK-filen er placeret.