Sender begivenheder

SDK tillader at sende eventuelle begivenheder fra serverdelen på dit websted til Finteza, herunder data om brugerhandlinger, databasestatus, præstationsindikatorer osv. The finteza.sendEvent() metoden benyttes til dette.

const finteza = require("finteza-sdk");
 
// sending event
finteza.sendEvent({
  name: "Server Track Test",
  websiteId: "lopvkgcafvwoprrxlopvkgcafvwfzsrx"
});

Indstil følgende parametre, når du ringer finteza.sendEvent():

Parameter

Type

Beskrivelse

name *

string

Begivenhedsnavn. Den maksimale længde er 128 tegn.

websiteId *

string

Websted-ID. Det kan fås i webstedsindstillingerne (ID-felt) i Finteza panel.

url

string

Finteza-serveradresse. I de fleste tilfælde bør det ikke ændres.

referer

string

Alle begivenheder er bundet til modparter (websteder) på Finteza-siden ved brug af websted-ID. Systemet sørger for, at en vært, hvor en begivenhed er kommet fra, svarer til modparten (angivet i webstedsindstillingerne for Finteza panel). Dette forhindre inflation af trafik.

 

Som standard specificeres en vært, som SDK fungerer på (defineres automatisk), når der sendes begivenheder. Om nødvendigt kan du omdefinere det ved hjælp af henvisende parameter.

* - påkrævede parametre.

Yderligere data i begivenhedsparametrene #

I begivenheder, der sendes til Finteza, kan du specificere yderligere data som parametre, for eksempel en type af en købte vare, pris, valuta osv.

finteza.sendEvent({
  name: "{EVENT}",
  websiteId: "{WEBSITE_ID}",
  unit: "{UNIT}",
  value: {VALUE}
});

Angiv begivenhedsnavnet og webstedets ID, og indstil de yderligere parametre:

Parameter

Type

Beskrivelse

unit

string

Parametermåleenheder, for eksempel USD, gestander osv. Den maksimale længde er 32 tegn.

value

number

Parameterværdi. Den maksimale længde er 64 tegn.

Eksempel:

finteza.sendEvent({
  name: "Server Track Purchase}",
  websiteId: "lopvkgcafvwoprrxlopvkgcafvwfzsrx",
  unit: "USD",
  value: 100
});