Wysyłanie zdarzeń

SDK umożliwia wysyłanie dowolnych zdarzeń z części serwerowej witryny do Fintezy, w tym danych akcji użytkownika, statusu bazy danych, wskaźników wydajności itp. Metoda finteza.sendEvent() jest do tego przewidziana.

const finteza = require("finteza-sdk");
 
// sending event
finteza.sendEvent({
  name: "Server Track Test",
  websiteId: "lopvkgcafvwoprrxlopvkgcafvwfzsrx"
});

Podczas wywoływania należy ustawić następujące parametry finteza.sendEvent():

Parametr

Typ

Opis

nazwa *

string

Nazwa zdarzenia. Maksymalna długość wynosi 128 znaków.

websiteId *

string

Website ID. Można go uzyskać w ustawieniach strony internetowej (pole ID) w Panelu Finteza.

url

string

Adres serwera Fintezy. W większości przypadków nie należy go zmieniać.

referer

string

Wszystkie zdarzenia są związane z licznikami (stronami internetowymi) po stronie Fintezy za pomocą websiteId. System upewnia się, że host, z którego przybyło zdarzenie, odpowiada hostowi z licznika (określonego w ustawieniach strony internetowej Panelu Finteza). Zapobiega to sztucznie zwiększonemu ruchowi.

 

Domyślnie host, na którym działa SDK (zdefiniowany automatycznie) jest określany podczas wysyłania zdarzeń. W razie potrzeby można go zdefiniować na nowo za pomocą parametru referer .

* - Wymagane parametry.

Dodatkowe dane w parametrach zdarzenia #

W zdarzeniach wysyłanych do Fintezy, można określić dodatkowe dane jako parametry, np. rodzaj zakupionego towaru, cenę, walutę itp.

finteza.sendEvent({
  name: "{EVENT}",
  websiteId: "{WEBSITE_ID}",
  unit: "{UNIT}",
  value: {VALUE}
});

Podaj nazwę zdarzenia i identyfikator strony internetowej oraz ustaw dodatkowe parametry:

Parametr

Typ

Opis

unit

string

Jednostki miary parametrów, na przykład, USD, pozycje itp. Maksymalna długość wynosi 32 znaki.

wartość

cyfra

Wartość parametru. Maksymalna długość to 64 znaki.

Przykład:

finteza.sendEvent({
  name: "Server Track Purchase".},
  websiteId: "lopvkgcafvwoprrxlopvkgcafvwfzsrx",
  unit: "USD",
  value: 100
});