IntegracjeBiblioteki Finteza SDKSerwery sieciowe Node.js

Serwery sieciowe Node.js

Finteza SDK jest zestawem gotowych skryptów do wysyłania i stosowania proxy dla zdarzeń z serwerowej części Node.js websites (express, koa, meteor, etc). Obecnie SDK posiada dwie główne funkcje:

  • Stosowanie proxy dla żądań do Fintezy przez twoją stronę internetową. Zapobiega to blokowaniu zapytań do Fintezy przez przeglądarki. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę odwiedzić stronę "Stosowanie proxy i żądań".
  • Wysyłanie wszelkich zdarzeń z części serwerowej twojej strony internetowej do Fintezy. Oprócz danych dotyczących działań użytkowników, zawierają one również wszelkie inne zdarzenia na stronie internetowej: zmiany w bazach danych, wskaźniki wydajności itp.

Aby rozpocząć korzystanie z funkcji SDK, należy wykonać prostą instalacja instalacyjną.