IntegracjeBiblioteki Finteza SDKSerwery internetowe ASP.NET CoreWysyłanie zdarzeń

Wysyłanie zdarzeń

SDK umożliwia wysyłanie dowolnych zdarzeń z serweta Twojej strony internetowej do Fintezy, w tym danych, dotyczących działań użytkownika, statusu bazy danych, wskaźników wydajności, itp.

Wywołaj ITracker.SendEvent method. W tym celu, pozyskaj implementację ITracker używając Dependency Injection. Na przykład, może tego dokonać, stosując następujące wstrzyknięcie kodu do konstruktora:

classSomeClass
{
    publicSomeClass(ITrackertracker)
    {
        tracker.SendEvent("{EVENT}""{REFERER}");
    }
}

Stosując metodę SendEvent możesz zarejestrować zdarzenia i przekazać dodatkowe informacje jako parametry, na przykład: rodzaj nabytych dóbr, cenę, walutę, itp. Wspierane są następujące parametry:

Parametr

Typ

Opis

name *

string

Nazwa zdarzenia. Maksymalna długość wynosi 128 symbole.

referer*

string

Adres strony, z której wysyłane jest zdarzenie. Wszystkie zdarzenia są związane z licznikami (stronami) w Fintezie za pośrednictwem websiteId. System upewni się, że host zdarzenia dotarł od korespondenta do odpowiedniego licznika hosta (określonego w ustawieniach strony internetowej w Panelu Fintezy.). To zapobiega sztucznemu podwyższaniu ruchu.

backReferer

string

Adres strony internetowej, na której zlokalizowano odwiedzającego przed dokonaniem śledzonej akcji.

userIp

string

Adres IP odwiedzającego, który dokonał śledzonej akcji.

userAgent

string

User agent odwiedzającego, który dokonał śledzonej akcji.

unit

string

Parametr, określający jednostki miary, na przykład USD, przedmioty, itp. Maksymalna długość wynosi 32 symbole.

value

string

Wartość parametru Maksymalna długość wynosi 64 symbole.

* - wymagane parametry.

Przykład:

tracker.SendEvent("Server Track Purchase""https://www.mysite.com""USD""100");

Nie ma konieczności określania parametru odsyłającego za każdym razem, gdy zdarzenie jest wysyłane, jeśli ustawiono jego wartość domyślną podczas inicjalizacji. Podczas wywołania AddFintezaAnalytics określ dodatkowy parametr DefaultReferer:

services.AddFintezaAnalytics(options =>
{
    options.WebsiteId = "{WEBSITE_ID}";
    options.DefaultReferer = "{DEFAULT_REFERER}";
...
});

Uwaga: Jeśli nie używasz DefaultReferer, określ parametr referer podczas każdego wywołania SendEvent. W przeciwnym wypadku zdarzenia nie zostaną wysłane.


Inna opcja jest dostępna dla funkcji ITracker.SendEvent :

tracker.SendEvent({CONTEXT}"{EVENT}");

Zamiast określania wprost parametru odsyłającego, backReferer, userIp, userAgent, tutaj kontekst wykonania żądania jest określony, z którego określone parametry zostaną otrzymane i przesłane do Fintezy.

Parametr

Typ

Opis

httpContext *

Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext

Aktualne żądanie wykonania kontekstu HTTP, z którego parametry parametru referer, backReferer, userIp i userAgent są automatycznie tworzone.

name *

string

Nazwa zdarzenia. Maksymalna długość wynosi 128 symbole.

unit

string

Parametr, określający jednostki miary, na przykład USD, przedmioty, itp. Maksymalna długość wynosi 32 symbole.

value

string

Wartość parametru Maksymalna długość wynosi 64 symbole.

* - wymagane parametry.

Sign up and get:

Rejestrując się, akceptujesz warunki Umowy Serwisowej
Gratulacje! Twoje konto zostało utworzone
 • Odwiedź
  finteza.com
 • Stwórz
  konto
 • Potwierdź
  emaila
 • Zainstaluj
  kod

Wysłaliśmy wiadomość e-mail na adres {email}. Znajdź go i aktywuj swój rachunek.

Następnie wystarczy się zalogować i zainstalować kod trackingu na swojej stronie. Jest to proste: