IntegracjeKlient JavaScript FintezaWyświetlanie reklam

Wyświetlanie reklam

Jeśli Twoja strona wyświetla reklamy, możesz przenieść całe zarządzanie reklamami do Fintezy. Pozwala to na uruchamianie i zatrzymywanie kampanii, a także dodawanie i usuwanie reklam z rotacji bez dostępu do panelu zarządzania stroną internetową.

W rzeczywistości wystarczy tylko zdefiniować obszary reklam na swojej stronie internetowej, podczas gdy całe zarządzanie zawartością, szczegółowe statystyki i konwersje są dostępne w Fintezie.

Chociaż reklamy nazywane są banerami w Fintezie, nie są one ograniczone do obrazów statycznych i animacji GIF. Baner jest pojemnikiem, który może zawierać różne typy zawartości, w tym HTML5: strony docelowe, karuzele, wyskakujące okienka, itp.

Tworzenie strefy reklamowej w Fintezie #

Przed utworzeniem baneru na stronie internetowej należy skonfigurować strefę reklamową w Fintezie. Pozwala to na zarządzanie treścią bloku reklamowego.

Przejdź do sekcji Strony Internetowe w Panelu FintezaZnajdź swoją aplikację i kliknij "nowa strefa":

 • Ustaw nazwę i dozwolone formaty zawartości. Obecnie obsługiwane są JPG, PNG, GIF i HTML.
 • Ustaw rozmiar strefy, jeśli jest znany z wyprzedzeniem, lub wybierz automatyczne skalowanie strefy.
 • Zapisz zmiany i skopiuj wygenerowany kod HTML strefy.
Tworzenie strefy reklamowej dla strony internetowej

Tworzenie baneru na stronie internetowej #

Wklej wcześniej otrzymany kod HTML na wybranej stronie internetowej. Na przykład:

<html>
<body>
...
<div Id="btgxpzikmzqeogyridfsskmltugiibwqkn" align="center"></div>
<script type="text/javascript">
(function(a,e,f,g,b,c,d){a[b]||(a.FintezaCoreObject=b,a[b]=a[b]||function(){(a[b].q=a[b].q||[]).push(arguments)},a[b].l=1*new Date,c=e.createElement(f),d=e.getElementsByTagName(f)[0],c.async=!0,c.defer=!0,c.src=g,d&&d.parentNode&&d.parentNode.insertBefore(c,d))})
(window,document,"script","https://content.mql5.com/core.js","fz");
fz("show","btgxpzikmzqeogyridfsskmltuppklsdkn");
</script>
...
</body>
</html>

Skonfiguruj kampanię w Fintezie, załaduj banery a reklama pojawi się na stronie internetowej.

W przypadku korzystania z polityki bezpieczeństwa treści #

Standard Polityki Bezpieczeństwa Treści został zaprojektowany tak, aby zapobiegać atakom związanym z wprowadzeniem złośliwego kodu na strony internetowe. Jeśli używasz tej polityki bezpieczeństwa, dodaj wyjątek dla strony internetowej, z której pobierany jest skrypt Fintezy z odpowiednim komunikatem np. w każdym nagłówku strony internetowej:

Content-Security-Policy: script-src 'self' content.mql5.com;

W przeciwnym razie przeglądarki zablokują ładowanie core.js, wyłączając w ten sposób reklamy.

Przyspieszenie pobierania danych przy użyciu X-DNS-Prefetch-Control #

Aby przyśpieszyć pobieranie skryptu Fintezy używanego do zarządzania reklamami, zaleca się dodanie instrukcji X-DNS-Prefetch-Control do nagłówka wszystkich stron internetowych:

<meta http-equiv=x-dns-prefetch-control". content='on'>
<link rel='dns-prefetch' href='https://content.mql5.com'>

Pokazuje on przeglądarce lokalizację skryptu, dzięki czemu może natychmiast rozwiązać problem z adresem (podczas pobierania strony internetowej), nie poświęcając na to czasu podczas pobierania samego skryptu.

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Rejestrując się, akceptujesz warunki Umowy Serwisowej
Gratulacje! Twoje konto zostało utworzone
 • Odwiedź
  finteza.com
 • Stwórz
  konto
 • Potwierdź
  emaila
 • Zainstaluj
  kod

Wysłaliśmy wiadomość e-mail na adres {email}. Znajdź go i aktywuj swój rachunek.

Następnie wystarczy się zalogować i zainstalować kod trackingu na swojej stronie. Jest to proste: