Jak wysyłać zdarzenia

Po wstawianiu klienta JavaScript Fintezamożna wysyłać do Fintezy zdarzenia akcji użytkownika strony internetowej. W tym celu należy dodać następujący kod JavaScript do strony internetowej:

fz( "event""{EVENT_NAME}" );

{EVENT_NAME} oznacza konkretną nazwę zdarzenia, na przykład "Rejestracja".

Sprawdź działanie kodu uruchamiając go przez konsolę przeglądarki. Jeśli się powiedzie, zobaczysz odpowiedni wpis raporcie zdarzeń na stronie w Panelu Finteza.

Zdarzenie zarejestrowane pomyślnie w panelu Finteza

Dodatkowe dane w parametrach zdarzenia #

W zdarzeniach wysyłanych do Fintezy, można określić dodatkowe dane jako parametry, np. rodzaj zakupionego towaru, cenę, walutę itp.

fz( "event", {
  name:  "{EVENT_NAME}",
  unit:  "{UNIT}",
  value: {VALUE}
});

Ustaw nazwę zdarzenia w polu {EVENT_NAME}. Następnym krokiem jest podanie następujących parametrów:

Parametr

Typ

Opis

unit

string

Jednostki miary parametrów, na przykład, USD, pozycje itp. Maksymalna długość to 32 symbole.

wartość

cyfra

Wartość parametru. Maksymalna długość to 64 symbole.

Przykład:

fz( "event", {
  name:  "Purchase",
  unit:  "USD",
  value: 100
});

Opcje wysyłania zdarzeń z poziomu strony internetowej #

Kod śledzenia powinien zostać wprowadzony do niektórych znaczników stron internetowych w zależności od śledzonego zdarzenia.

Wysyłanie zdarzeń podczas wypełniania formularza:

<form action="" method="get" onsubmit="fz('event', 'Form+Order+Submit'); return true;">
    ...
</form>

Wysyłanie wydarzenia po kliknięciu przycisku:

<form action="">
    ...
    <input type="button" onclick="fz('event', 'Form+Order+Submit'); return true;" value="Order" />
</form>

Wysyłanie zdarzenia poprzez kliknięcie na link:

<a href="https://www.example.com/" onclick="fz('event', 'Click+Link'); return true;">www.example.com</a>

Wysyłanie zdarzeń podczas ładowania strony internetowej:

<body>
...
<script type="text/javascript">
  fz("event","Page+Order+Load");
</script>
...
</body>

Automatyczna obsługa kliknięć za pomocą linków #

Dodaj atrybuty data-fz-event do Twojej strony internetowej i podaj w nich nazwy zdarzeń, które mają być wysłane do Fintezy po kliknięciu. Finteza JavaScript Client automatycznie wyszukuje i obsługuje kliknięcia we wszystkich takie linki na stronie internetowej.

<a data-fz-event="Click+Link" href="https://www.example.com/">www.example.com</a>

Opcja ta może być użyta zamiast dodawania atrybutów kliknięcia wraz z pełnym opisem wywołania fz() .  Jest to prostsze i wygodniejsze.

Dla Google AMP Instant Articles, w którym stosowana jest indywidualna wersja kodu śledzenia, dodatkowy wymóg dotyczący nazewnictwa atrybutów ma zastosowanie: muszą one rozpoczynać się od prefiksu "data-vars". W związku z tym, powinieneś dodać atrybuty data-vars-fz do nich, aby umożliwić automatyczne przetwarzanie kliknięć na takie linki:

<a data-vars-fz="Click+Link" href="https://www.example.com/">www.example.com</a>

Aby uniknąć nieporozumień w nazewnictwie, można użyć atrybutów data-vars-fz wszędzie. Są one obsługiwane nie tylko na stronach Google AMP, ale także na zwykłych stronach ze standardowym kodem śledzenia.


Callback #

Jeśli potrzebujesz obsługiwać zdarzenie wysyłające, ustaw funkcję callback w kodzie zdarzenia. Zmień drugi argument wywołania w następujący sposób:

fz( "event", {
  name:  "Your Event Name",
  unit:  "USD",
  value: 100 
  callback: function() {
...
    // event sending completed
  }
} );

Będzie to obiekt zawierający nazwę zdarzenia i link do funkcji handlera.