IntegracjeBiblioteki Finteza SDKSerwery internetowe ASP.NET CoreStosowanie proxy dla żądań

Przekazywanie żądań przez proxy

Jednym z celów SDK jest przekazywanie żądań przez proxy do Finteza za pośrednictwem Twojej strony internetowej. Aby poznać szczegóły, prosimy o odwiedzenie sekcji "Przesyłanie przez proxy skryptów i żądań".

Aby zezwolić na przekazywanie przez proxy, ustaw odpowiednie parametry proxy dodatkowo do parametrów głównych w ConfigureServices initialization method:

services.AddFintezaAnalytics(options =>
{
    options.WebsiteId = "{WEBSITE_ID}";
    options.Token = "{TOKEN}";
    options.Path = "{PATH}";
...
});

Parametr

Typ

Opis

Token *

string

Token do zaznaczania X-Forwarded-For X-Forwarded-For Możesz sprawdzić tę wartość w ustawieniach strony internetowej w Panelu Fintezy: otwórz sekcję Licznik, uaktywnij opcję "Przesyłanie skryptów i żądań przez proxy" i skopiuj wartość z pola "Token proxy".

 

W czasie przesyłania przez proxy, wszystkie żądania do Fintezy są fizycznie przesyłanie z serwera Twojej strony internetowej, a nie bezpośrednio od klientów. Dla przekazania prawdziwych adresów IP klientów (a nie tylko adresów stron) do Fintezy, SDK używa X-Forwarded-For X-Forwarded-For

 

Aby zapobiec sztucznemu podwyższaniu ruchu poprzez fałszowanie żądań i dostarczać tylko prawdziwe dane o wizytach w witrynie, Finteza sprawdza podpis nagłówka w żądaniach. Jeśli nagłówek jest podpisany przez unikalny token strony internetowej, system ufa jego wartościom. W przeciwnym wypadku, ruch jest uważany za "sztucznie podwyższony" (raporty ruchu są dostępne w sekcji Jakość panelu Fintezy).

Path

string

Początek ścieżki dla żądań, które powinny zostać przesłane przez proxy. Jeśli parametr nie jest określony, zostanie użyta domyślna wartość /fz .

 

Poniżej znajdziesz potrzebne zmiany w kodzie śledzącym, dzięki którym wszystkie żądnia do Fintezy zostaną wykonane wraz ze ścieżkami z określonym początkiem.

* - wymagane parametry.

Przykład:

services.AddFintezaAnalytics(options =>
{
    options.WebsiteId = "opemapikpuymgukzpihgweylppotinamyf";
    options.Token = "joanmxozikjgeqlgguazmzoplankaqlg";
    options.Path = "/fz";
...
});

Następnie dodaj następującą linię w metodzie Configure w Startup class:

app.UseFintezaAnalyticsProxy();

Metoda UseFintezaAnalyticsProxy tworzy specjalnego pośrednika, który niezależnie przekazuje przychodzące żądania i przekazuje przez proxy wyłącznie żądania analityczne do Fintezy.

Uwaga: Zmiana w kodzie śledzącym po konfiguracji przekazywania przez proxy.


Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Rejestrując się, akceptujesz warunki Umowy Serwisowej
Gratulacje! Twoje konto zostało utworzone
 • Odwiedź
  finteza.com
 • Stwórz
  konto
 • Potwierdź
  emaila
 • Zainstaluj
  kod

Wysłaliśmy wiadomość e-mail na adres {email}. Znajdź go i aktywuj swój rachunek.

Następnie wystarczy się zalogować i zainstalować kod trackingu na swojej stronie. Jest to proste: