IntegracjeKlient JavaScript Finteza

Klient JavaScript Finteza

Klient JavaScript Finteza jest plikiem JavaScript "core.js" pobieranym z serwera Fintezy. Zawiera on metody gromadzenia statystyk witryny internetowej, śledzenia działań użytkowników i wysyłania tych danych do Fintezy.

Ta sekcja opisuje jak wstawiać i używać skryptu: