Sự tích hợpTrình khách JavaScript của Finteza

Trình khách JavaScript của Finteza

Trình khách JavaScript của Finteza là một tập tin JavaScript "core.js" đuợc tải về từ máy chủ Finteza. Nó chứa các phuong thức để thu thập số liệu thống kê của website, hoạt động theo dõi nguời dùng và gửi dữ liệu này tới Finteza.

Phần này mô tả cách chèn và sử dụng tập lệnh:

 

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: