Sự tích hợpPlugin CMSXenForo

Tích hợp với một website của XenForo

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra dựa trên nền tảng XenForo, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Đăng nhập vào diễn đàn được tạo trong XenForo.
 2. Từ bảng điều khiển website của bạn, điều hướng tới phần Giao diện và chọn menu phụ Mẫu.

Chọn Mẫu trong phần Giao diện

 1. Nhập page_container vào trường tìm kiếm và nhấp vào mẫu "PAGE_CONTAINER" được tìm thấy.

Nhấp vào mẫu PAGE_CONTAINER

 1. Dán mã Finteza với thẻ </body> và nhấp vào "Lưu và thoát".

Dán mã Finteza với thẻ </body> và lưu thay đổi

 1. Lúc này, Finteza đã được tích hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khách truy cập website của bạn và phân tích nó. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: