Sự tích hợpPlugin CMSXenForo

Tích hợp với một website của XenForo

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website đuợc tạo ra dựa trên nền tảng XenForo, bao gồm luợt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất luợng luu luợng.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều huớng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Đang nhập vào diễn đàn đuợc tạo trong XenForo.
 2. Từ bảng điều khiển website của bạn, điều huớng tới phần Giao diện và chọn menu phụ Mẫu.

Chọn Mẫu trong phần Giao diện

 1. Nhập page_container vào truờng tìm kiếm và nhấp vào mẫu "PAGE_CONTAINER" đuợc tìm thấy.

Nhấp vào mẫu PAGE_CONTAINER

 1. Dán mã Finteza với thẻ </body> và nhấp vào "Luu và thoát".

Dán mã Finteza với thẻ </body> và luu thay đổi

 1. Lúc này, Finteza đã đuợc tích hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khách truy cập website của bạn và phân tích nó. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: