Sự tích hợpTrình khách JavaScript của FintezaHiển thị quảng cáo

Hiển thị quảng cáo

Nếu website của bạn hiển thị quảng cáo, bạn có thể chuyển toàn bộ việc quản lý quảng cáo tới Finteza. Việc này cho phép bạn khởi chạy và dừng chiến dịch, cũng như thêm và xóa quảng cáo khỏi vòng quay mà không cần truy cập bảng điều khiển quản lý website.

Trên thực tế, bạn chỉ cần xác định các khu vực quảng cáo trên website của mình, trong khi toàn bộ việc quản lý nội dung, số liệu thống kê và chuyển đổi chi tiết khả dụng trong Finteza.

Mặc dù các quảng cáo được gọi là biểu ngữ trong Finteza, nhưng chúng không bị giới hạn ở ảnh tĩnh và ảnh động GIF. Biểu ngữ là một đồ chứa có thể bao gồm nhiều loại nội dung khác nhau, bao gồm HTML5: trang đích, băng truyền, cửa sổ bật lên, v.v.

Tạo một khu vực quảng cáo trong Finteza #

Trước khi tạo một biểu ngữ trên website, hãy cấu hình một khu vực quảng cáo trong Finteza. Nó cho phép bạn quản lý các nội dung của khối quảng cáo.

Truy cập phần Website của bảng điều khiển Finteza, tìm ứng dụng của bạn và nhấp vào "khu vực mới":

 • Đặt tên và định dạng nội dung được phép. JPG, PNG, GIF và HTML hiện được hỗ trợ.
 • Đặt kích thước khu vực nếu biết trước hoặc chọn định tỷ lệ khu vực tự động.
 • Lưu các thay đổi và sao chép mã HTML được tạo ra của khu vực.
Tạo khu vực quảng cáo cho một website

Tạo biểu ngữ trên một website #

Dán mã HTML nhận được trước đó vào trang trên website ở nơi mà bạn cho là phù hợp. Ví dụ:

<html>
<body>
...
<div id="btgxpzikmzqeogyridfsskmltugiibwqkn" align="center"></div>
<script type="text/javascript">
(function(a,e,f,g,b,c,d){a[b]||(a.FintezaCoreObject=b,a[b]=a[b]||function(){(a[b].q=a[b].q||[]).push(arguments)},a[b].l=1*new Date,c=e.createElement(f),d=e.getElementsByTagName(f)[0],c.async=!0,c.defer=!0,c.src=g,d&&d.parentNode&&d.parentNode.insertBefore(c,d))})
(window,document,"script","https://content.mql5.com/core.js","fz");
fz("show","btgxpzikmzqeogyridfsskmltuppklsdkn");
</script>
...
</body>
</html>

Cấu hình chiến dịch trong Finteza, tải lên biểu ngữ và quảng cáo sẽ xuất hiện trên website.

Khi sử dụng Chính sách Bảo mật Nội dung #

Tiêu chuẩn Chính sách Bảo mật Nội dung đã được thiết kế nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công có liên quan đến việc đưa mã độc vào các trang của website. Nếu bạn sử dụng chính sách bảo mật này, hãy thêm ngoại lệ cho website mà từ đó tập lệnh của Finteza được tải về vào chuỗi với phần tuyên bố tương ứng trong mỗi chân trang của trang web, chẳng hạn:

Chính sách-Bảo mật-Nội dung: script-src 'self' content.mql5.com;

Nếu không, các trình duyệt sẽ chặn việc tải core.js, qua đó vô hiệu hóa quảng cáo.

Tăng tốc độ tải về sử dụng X-DNS-Prefetch-Control #

Để tăng tốc độ tải về của tập lệnh Finteza được sử dụng để quản lý quảng cáo, bạn nên thêm lệnh X-DNS-Prefetch-Control vào đầu trang của tất cả các trang trên website.

<meta http-equiv='x-dns-prefetch-control' content='on'>
<link rel='dns-prefetch' href='https://content.mql5.com'>

Nó hiển thị vị trí của tập lệnh cho trình duyệt, để nó có thể phân tích địa chỉ ngay lập tức (khi tải về trang web) mà không cần dành thời gian cho việc đó khi tải về bản thân tập lệnh.

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: