การแสดงโฆษณา

ถ้าเว็บไซต์ของคุณแสดงโฆษณา คุณสามารถย้ายการจัดการโฆษณาทั้งหมดไปยัง Finteza สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถเริ่มและหยุดแคมเปญ รวมทั้งเพิ่มและลบโฆษณาจากการหมุนเวียนโดยไม่ต้องเข้าถึงแผงควบคุมการจัดการเว็บไซต์

คุณเพียงแค่ต้องระบุพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของคุณ ขณะที่การจัดการเนื้อหาทั้งหมด สถิติอย่างละเอียด และคอนเวอร์ชั่น จะมีอยู่ใน Finteza

แม้ว่าการโฆษณาจะถูกเรียกว่าแบนเนอร์ ใน Finteza แต่มันไม่ได้จำกัดเพียงภาพนิ่งและอนิเมชั่น GIF แบนเนอร์เป็นสื่อที่อาจรวมเนื้อหาหลากหลายประเภทรวมถึง HTML5: หน้า landing , carousel, ป๊อปอัป ฯลฯ

การสร้างพื้นที่โฆษณาใน Finteza #

ก่อนการสร้างแบนเนอร์บนเว็บไซต์ กำหนดค่าพื้นที่โฆษณาใน Finteza มันทำให้คุณสามารถจัดการเนื้อหากล่องโฆษณา

ไปที่ส่วน เว็บไซต์ ของ แผงควบคุม Finteza ค้นหาแอปพลิเคชั่นของคุณและคลิก "พื้นที่ใหม่":

  • ตั้งชื่อและฟอร์แมตของเนื้อหาที่อนุญาต JPG, PNG, GIF และ HTML มีการรองรับในปัจจุบัน
  • ตั้งขนาดพื้นที่ถ้าทราบล่วงหน้า หรือเลือกการปรับขนาดพื้นที่อัตโนมัติ
  • บันทึกการเปลี่ยนแปลงและคัดลอกโค้ด HTML ที่ถูกสร้างสำหรับพื้นที่
การสร้างพื้นที่โฆษณาสำหรับเว็บไซต์

การสร้างแบนเนอร์บนเว็บไซต์ #

วางโค้ด HTML ที่ได้รับก่อนหน้าในหน้าเว็บไซต์ของคุณในที่ที่คุณเห็นว่าเหมาะสม ตัวอย่าง:

<html>
<body>
...
<div id="btgxpzikmzqeogyridfsskmltugiibwqkn" align="center"></div>
<script type="text/javascript">
(function(a,e,f,g,b,c,d){a[b]||(a.FintezaCoreObject=b,a[b]=a[b]||function(){(a[b].q=a[b].q||[]).push(arguments)},a[b].l=1*new Date,c=e.createElement(f),d=e.getElementsByTagName(f)[0],c.async=!0,c.defer=!0,c.src=g,d&&d.parentNode&&d.parentNode.insertBefore(c,d))})
(window,document,"script","https://content.mql5.com/core.js","fz");
fz("show","btgxpzikmzqeogyridfsskmltuppklsdkn");
</script>
...
</body>
</html>

กำหนดค่าแคมเปญใน Finteza อัปโหลดแบนเนอร์ และโฆษณาจะปรากฏบนเว็บไซต์

เมื่อใช้นโยบายความปลอดภัยของเนื้อหา #

นโยบายความปลอดภัยของเนื้อหา ได้ถูกออกแบบเพื่อป้องกันการโจมตีที่เกี่ยวข้องกับการนำโค้ดที่ประสงค์ร้ายเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ ถ้าคุณใช้นโยบายความปลอดภัยนี้ เพิ่มการยกเว้นสำหรับเว็บไซต์ที่ดาวน์โหลดสคริปต์ของ Finteza เข้าสู่ string ที่มีการประกาศที่สอดคล้องในหัวเรื่องของแต่ละหน้าเว็บ ตัวอย่างเช่น:

Content-Security-Policy: script-src 'self' content.mql5.com;

มิฉะนั้น เบราว์เซอร์จะบล็อคการโหลด core.js และดังนั้นโฆษณาจะถูกปิดการใช้งาน

การเร่งความเร็วดาวน์โหลดโดยใช้ X-DNS-Prefetch-Control #

เพื่อเร่งความเร็วการดาวน์โหลดของสคริปต์ Finteza ซึ่งถูกใช้จัดการโฆษณา แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง X-DNS-Prefetch-Control ไปยังหัวเรื่องของทุกหน้าเว็บไซต์:

<meta http-equiv='x-dns-prefetch-control' content='on'>
<link rel='dns-prefetch' href='https://content.mql5.com'>

มันแสดงตำแหน่งของสคริปต์ให้กับเบราว์เซอร์ เพื่อให้มันสามารถแยกแยะที่อยู่ได้ทันที (เมื่อดาวน์โหลดหน้าเว็บ) โดยไม่ต้องใช้เวลาในการทำงานดังกล่าวเมื่อดาวน์โหลดสคริปต์