การทำงานร่วมกันFinteza SDKอุปกรณ์มือถือ iOSการแสดงโฆษณา

การแสดงโฆษณา

ถ้าแอปพลิเคชั่นของคุณแสดงโฆษณา คุณสามารถย้ายการจัดการทั้งหมดไปยัง Finteza แคมเปญการโฆษณาบนอุปกรณ์ iOS สามารถปล่อยภายในเวลาที่กำหนดและสำหรับผู้ใช้ทุกคนพร้อมกัน ไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชั่น การรอการเผยแพร่เวอร์ชั่นใหม่ใน App Store และการอัปเดตทุกอุปกรณ์

คุณเพียงแค่ต้องระบุพื้นที่โฆษณาในแอปพลิเคชั่นของคุณ ขณะที่การจัดการเนื้อหาทั้งหมด สถิติอย่างละเอียด และคอนเวอร์ชั่น จะมีอยู่ใน Finteza

แม้ว่าการโฆษณาจะถูกเรียกว่าแบนเนอร์ ใน Finteza แต่มันไม่ได้จำกัดเพียงภาพนิ่งและอนิเมชั่น GIF แบนเนอร์เป็นสื่อที่อาจรวมเนื้อหาหลากหลายประเภทรวมถึง HTML5: หน้า landing , carousel, ป๊อปอัป ฯลฯ

Class FintezaBannerView เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดและการแสดงผลเนื้อหาแบนเนอร์ใน SDK  มันถูกสร้างมาจาก UIView ทำให้เป็นไปได้ที่จะเพิ่มมันในลำดับขั้นของประเภทแอปพลิเคชั่น iOS ในวิธีมาตรฐาน

การสร้างพื้นที่โฆษณาใน Finteza #

ก่อนการสร้างแบนเนอร์ในแอปพลิเคชั่น กำหนดค่าพื้นที่โฆษณาใน Finteza มันทำให้คุณสามารถจัดการเนื้อหากล่องโฆษณา

ไปที่ส่วน เว็บไซต์ ของ แผงควบคุม Finteza ค้นหาแอปพลิเคชั่นของคุณและคลิก "พื้นที่ใหม่":

 • ตั้งชื่อและฟอร์แมตของเนื้อหาที่อนุญาต JPG, PNG, GIF และ HTML มีการรองรับในปัจจุบัน
 • ตั้งขนาดพื้นที่ถ้าทราบล่วงหน้า หรือเลือกการปรับขนาดพื้นที่อัตโนมัติ
 • บันทึกการเปลี่ยนแปลงและคัดลอก ID ของพื้นที่ มันควรถูกระบุในแอปพลิเคชั่น
การสร้างพื้นที่โฆษณาสำหรับเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น

การสร้างแบนเนอร์ในแอปพลิเคชั่น #

คุณสามารถสร้างแบนเนอร์ผ่านทาง Interface Builder หรือด้วยโปรแกรม

Interface Builder

สร้างองค์ประกอบอินเตอร์เฟซใหม่ของ UIView ตั้ง FintezaBannerView ในฟิลด์ Class กำหนดเอง ของแท็บ "เครื่องตรวจอัตลักษณ์" ตั้งข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการวางแบนเนอร์

การสร้างแบนเนอร์ผ่านทาง Interface Builder

ขนาดแบนเนอร์สามารถระบุบน intrinsicContentSize


ด้วยโปรแกรม

ใช้โค้ดต่อไปนี้เพื่อสร้างแบนเนอร์ที่มีขนาดที่กำหนด:

Objective-C:

FintezaBannerView *banner = [[FintezaBannerView alloc] initWithFrame:bannerFrame];

Swift:

var banner = FintezaBannerView(frame: bannerFrame)

ใช้โค้ดต่อไปนี้เพื่อสร้างแบนเนอร์ที่ใช้มุมมองทั้งหมด (ใช้เลย์เอาท์อัตโนมัติ):

Objective-C:

FintezaBannerView *banner = [[FintezaBannerView alloc] initWithFrame:CGRectZero];
[self.view addSubview:banner];
 
banner.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints=NO;
[NSLayoutConstraint activateConstraints:@[
   [banner.topAnchor constraintEqualToAnchor:self.view.layoutMarginsGuide.topAnchor],
   [banner.bottomAnchor constraintEqualToAnchor:self.view.layoutMarginsGuide.bottomAnchor],
   [banner.leadingAnchor constraintEqualToAnchor:self.view.layoutMarginsGuide.leadingAnchor],
   [banner.trailingAnchor constraintEqualToAnchor:self.view.layoutMarginsGuide.trailingAnchor]
  ]];

Swift:

let banner = FintezaBannerView(frame: .zero)
self.view.addSubview(banner)
 
banner.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
NSLayoutConstraint.activate([
   banner.topAnchor.constraint(equalTo: self.view.layoutMarginsGuide.topAnchor),
   banner.bottomAnchor.constraint(equalTo: self.view.layoutMarginsGuide.bottomAnchor),
   banner.leadingAnchor.constraint(equalTo: self.view.layoutMarginsGuide.leadingAnchor),
   banner.trailingAnchor.constraint(equalTo: self.view.layoutMarginsGuide.trailingAnchor)
  ])

การเริ่ม #

ตั้ง ID ของพื้นที่และแอดเดรสเว็บไซต์สำหรับแบนเนอร์

Objective-C and Swift:

banner.zoneID = @"{ZONE_ID}";
banner.site = @"{WEBSITE_URL}";

สำหรับ {ZONE_ID} ตั้ง ID ของพื้นที่โฆษณา Finteza ใน {WEBSITE_URL} ตั้งชื่อแอปพลิเคชั่นหรือโดเมนเว็บไซต์ที่พื้นที่อยู่

และพารามิเตอร์เหล่านี้ยังสามารถตั้งได้ใน Interface Builder เพื่อทำสิ่งนี้ เลือก class object FintezaBannerView และไปที่แท็บ "เครื่องตรวจคุณลักษณะ":

ID ของพื้นที่และชื่อเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น สามารถถูกระบุผ่านทาง Interface Builder

การดาวน์โหลดเนื้อหา #

เรียก method load เพื่อเริ่มกาวดาวน์โหลดเนื้อหา

Objective-C:

[banner load];

Swift:

banner.load()

คุณสามารถระบุ object ตัวแทนเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะการดาวน์โหลดเนื้อหา เพื่อทำสิ่งนี้ ตั้ง object ซึ่งใช้โปรโตคอลในคุณสมบัติ ตัวแทน:

@protocol FintezaBannerViewDelegate <NSObject>
- (void)fintezaBannerDidLoad:(nonnull FintezaBannerView *)banner;  // called if the content downloaded successfully
- (void)fintezaBannerDidFail:(nonnull FintezaBannerView *)banner;  // called in case of a failure
@end

ตัวอย่างเช่น ตัวแทนอนุญาตให้สามารถเพิ่มแบนเนอร์ไปที่มุมมองพาเรนต์เมื่อเนื้อหาถูกดาวน์โหลดแล้วเท่านั้น

การระบุขนาดแบนเนอร์บน intrinsicContentSize #

ถ้าคุณใช้เลย์เอาท์อัตโนมัติ ขนาดแบนเนอร์สามารถตั้งบนคุณสมบัติมาตรฐาน intrinsicContentSize

สำหรับ FintezaBannerView นั้นintrinsicContentSize เท่ากับค่าที่ตั้งในการตั้งค่าพื้นที่ใน Finteza ขนาดของพื้นที่จะถูกทราบที่ขั้นตอนเรียกแบนเนอร์

ถ้าไม่มีขนาดพื้นที่ที่แน่นอนถูกระบุ ("ขนาดกำหนดเอง, ใช้ความกว้าง\ความสูงแบนเนอร์" ถูกตั้งในการตั้งค่าพื้นที่) intrinsicContentSize จะถูกระบุตามเนื้อหาแบนเนอร์ที่อัปโหลด สำหรับแบนเนอร์ JPG, PNG และ GIF สิ่งนี้คือขนาดรูปภาพ

วิธีนี้ไม่เหมาะสมสำหรับแบนเนอร์ HTML และแบนเนอร์ปรับขนาดได้ เนื่องจากมันเป็นไปไม่ได้ที่จะระบุขนาดเนื้อหาอย่างชัดเจนสำหรับประเภทเหล่านี้


การหมุนเวียนโฆษณา #

เวลาการหมุนเวียนโฆษณาถูกตั้งโดยคุณสมบัติ rotationTime ในหน่วยวินาที (ค่าตั้งต้นคือ 10 นาที) สำหรับการหมุนเวียนแบนเนอร์ method load ควรถูกเรียกทุกครั้งที่แสดงมุมมองพาเรนต์ซึ่งมีแบนเนอร์ (ตัวอย่างเช่น ใน viewWillAppear) สิ่งนี้ไม่ส่งผลให้เกิดการเรียกเครือข่ายโดยไม่จำเป็นจนกระทั่งเวลาที่ระบุใน rotationTime ครบกำหนด

Objective-C and Swift:

banner.rotationTime = 60  // rotation every minute

เพื่อปิดการหมุนเวียน ตั้ง rotationTime = 0

พารามิเตอร์ rotationTime ควรถูกระบุก่อนการเรียก method load


Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

โดยการลงทะเบียน คุณตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการบริการ
ยินดีด้วย! บัญชีของคุณถูกสร้างแล้ว
 • เข้าชม
  finteza.com
 • สร้าง
  บัญชี
 • ยืนยัน
  อีเมล์
 • ติดตั้ง
  โค้ด

เราได้ส่งอีเมล์ไปยัง {email} กรุณาค้นหาอีเมล์และยืนยันบัญชีของคุณ

หลังจากนั้นคุณเพียงแค่ต้องลงชื่อเข้าใช้และติดตั้งโค้ดการติดตามในเว็บไซต์ของคุณ มันง่ายมาก: