การทำงานร่วมกันFinteza SDKเซิร์ฟเวอร์เว็บ ASP.NETการใช้พร็อกซีสำหรับ request

การพร็อกซีรีเควส

หนึ่งในวัตถุประสงค์ของ SDK คือการพร็อกซีรีเควสไปยัง Finteza ผ่านเว็บไซต์ของคุณ สำหรับรายละเอียด กรุณาเข้าชมส่วน "การใช้พร็อกซีกับสคริปต์และรีเควส"

เพื่อเปิดใช้งานพร็อกซี ตั้งพารามิเตอร์ของมันเพิ่มจากพารามิเตอร์หลัก ใน method การเริ่มต้น Finteza.RegisterAnalytics:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "{WEBSITE_ID}", token: "{TOKEN}", path: "{PATH}");

พารามิเตอร์

ประเภท

คำอธิบาย

token *

string

โทเคนสำหรับการเซ็นหัวเรื่อง X-Forwarded-For คุณสามารถรับค่านี้ในการตั้งค่าเว็บไซต์ของ แผงควบคุม Finteza: เปิดส่วน ตัวนับ เปิดใช้งานตัวเลือก "การใช้พร็อกซีกับสคริปต์และรีเควส" และคัดลอกค่าจากฟิลด์ "โทเคนพร็อกซี"

 

เมื่อใช้พร็อกซี ทุกรีเควสไปที่ Finteza จะถูกส่งจากเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ของคุณแทนที่จะส่งโดยตรงจาก client เพื่อส่ง IP address จริงของ client (ไม่ใช่เพียงที่อยู่เว็บไซต์) ไปยัง Finteza SDK จะใช้หัวเรื่อง X-Forwarded-For

 

เพื่อป้องกันการนับทราฟฟิกเกินโดยการหลอกรีเควส และให้ข้อมูลจริงบนการเข้าชมเว็บไซต์ Finteza จะตรวจสอบลายเซ็นหัวเรื่องในรีเควส ถ้าหัวเรื่องถูกเซ็นโดยโทเคนเว็บไซต์เฉพาะ ระบบจะเชื่อถือค่าของมัน ไม่เช่นนั้นทราฟฟิกจะถือว่า "เกินจริง" (รายงานทราฟฟิกอยู่ในส่วน คุณภาพ ของเว็บไซต์ ในแผงควบคุม Finteza)

path

string

การเริ่มต้นพาธสำหรับรีเควสเพื่อใช้พร็อกซี ถ้าพารามิเตอร์ไม่ถูกระบุ /fzค่าตั้งต้นจะถูกใช้

 

ด้านล่างนี้คือ การเปลี่ยนแปลงโค้ดการติดตามที่จำเป็น เพื่อให้รีเควสทั้งหมดที่ไปที่ Finteza ถูกใช้งานตามพาธที่มีการเริ่มต้นตามที่ระบุ

* — พารามิเตอร์ที่ต้องการ

ตัวอย่าง:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "opemapikpuymgukzpihgweylppotinamyf", token: "joanmxozikjgeqlgguazmzoplankaqlg", path: "/fz");

ถัดไป เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ในไฟล์ Web.config ภายใต้ส่วน system.webServer/modules:

<add name="FintezaAnalyticsProxyModule" type="FintezaAnalytics.ProxyModule" />

สิ่งนี้จะเปิดใช้งานโมดูลพร็อกซี ซึ่งกำหนดเส้นทางอย่างอิสระสำหรับรีเควสที่เข้ามาและใช้พร็อกซีกับรีเควสการวิเคราะที่ไปที่ Finteza เท่านั้น

หมายเหตุ: เปลี่ยนโค้ดการติดตามหลังการกำหนดค่าพร็อกซี


Sign up and get:

โดยการลงทะเบียน คุณตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการบริการ
ยินดีด้วย! บัญชีของคุณถูกสร้างแล้ว
 • เข้าชม
  finteza.com
 • สร้าง
  บัญชี
 • ยืนยัน
  อีเมล์
 • ติดตั้ง
  โค้ด

เราได้ส่งอีเมล์ไปยัง {email} กรุณาค้นหาอีเมล์และยืนยันบัญชีของคุณ

หลังจากนั้นคุณเพียงแค่ต้องลงชื่อเข้าใช้และติดตั้งโค้ดการติดตามในเว็บไซต์ของคุณ มันง่ายมาก: