การทำงานร่วมกันFinteza SDKเซิร์ฟเวอร์เว็บ Node.js

เซิร์ฟเวอร์เว็บ Node.js

Finteza SDK คือชุดของสคริปต์สำเร็จรูปสำหรับการส่งเหตุการณ์และใช้พร็อกซีสำหรับเหตุการณ์จากด้านเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ Node.js (express, koa, meteor ฯลฯ) ในขณะนี้ SDK มีสองฟังก์ชั่นหลัก:

เพิื่อเริ่มใช้ฟังก์ชั่น SDK ทำตามขั้นตอน การติดตั้ง อย่างง่าย