ادغامFinteza SDKسرورهای وب Node.js

سرورهای وب Node.js

Finteza SDK مجموعه ای از اسکریپت های آماده برای ارسال و پراکسی رویدادها از سمت سرور Node.js وب سایت ها (express) است ، koa ، meteor  و غیره). در حال حاضر ، SDK دو عملکرد اصلی دارد:

  • درخواست پروکسی از طریق وب سایت خود به Finteza. این مانع از مسدود شدن درخواست ها به Finteza توسط مرورگرها می شود. برای جزئیات بیشتر ، لطفاً به بخش "پراکسی کردن اسکریپت و درخواستها" مراجعه کنید.
  • ارسال هر رویدادی از قسمت سرور وب سایت شما به Finteza. به غیر از داده های عملکرد کاربر ، آنها همچنین هر رویداد وب سایت دیگری را شامل می شوند: تغییرات دیتابیس ، شاخص های عملکرد و غیره

برای شروع استفاده از توابع SDK ، روش ساده ای را دنبال کنید نصب.