ادغامFinteza JavaScript Clientتجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

Finteza رویدادهای تجارت الکترونیک را جهت تولید گزارشات تحلیلی برای فروشگاه های آنلاین پشتیبانی میکند. ارسال رویدادهای متناسب را تنظیم نموده و

 • تشخیص دهید که کدام گزینه ها و برندها مشهورتر هستند
 • حجم واقعی فروش را تشخیص دهید
 • تخمینی از سود محقق نشده داشته باشید زمانی که خریداران بالقوه به دلایلی از کارت خود خارج می شوند بدون اینکه خریدی انجام دهند

سیستم تعداد بیشماری از معیارهای ارزشمند برای کمک به شما در ارزیابی کارایی تجارت شما فراهم میکند. برای جزئیات بیشتر میتوانید مقاله "Finteza تجارت الکترونیک را معرفی می نماید" را مطالعه نمائید.

چطورکار میکند #

بخش تجارت الکترونیک مشابه رویدادهاعمل میکند. کد رهگیری و کارکردهای مرتبط را در سایت خود نصب کنید تا رویدادهای مختلف، داده های مراحل خرید همانند اضافه شدن گزینه به کارت و موارد مشابه را ارسال نمائید.

برخلاف رویدادهای معمول، تجارت الکترونیک مجموعه بزرگتری از پارامترهارا فراهم میکند. این پارامترها برای نمایش داده های مرتبط در گزارشات ویژه در Finteza panelاستفاده می شوند:

گزارش تجارت الکترونیک در Finteza

چطور رویدادهای تجارت الکترونیک را ارسال کنیم #

بعد از اتصال Finteza JavaScript Client, شما میتوانید ارسال رویدادهای تجارت الکترونیک را فعال نمائید. برای انجام چنین امری, کد JavaScript زیر را به صفحه وبسایت اضافه کنید:

fz("ecommerce", {
  "event""{EVENT_NAME}"
  "{CART_PARAMETER1}""CART_VALUE1",
  "{CART_PARAMETER2}""CART_VALUE2",
  ...
  "items": [
    {
     "ITEM1_PARAMETER1""ITEM1_VALUE1",
     "ITEM1_PARAMETER2""ITEM1_VALUE2",
     ...
    },
    {
     "ITEM2_PARAMETER1""ITEM2_VALUE1",
     "ITEM2_PARAMETER2""ITEM2_VALUE2",
     ...
     },
     ...
  ]
} );

{EVENT_NAME} مبین نام رویداد از پیش تعریف شده می باشد، به عنوان مثال "View Item".

در مرحله بعد، توصیف JSON رویداد را اضافه کنید. این توصیف شامل پارامترهای از پیش تعریف شدهنیز می باشد:

 • آن با پارامترهای کارت برای رویدادهای مرتبط با کارت شروع می شود.
 • علاوه بر آن، آرایه ای از مشخصات گزینه های ارسال شده در پارامتر 'items' وجود خواهند داشت.

لیست پارامترها باید با نوع رویداد مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال پارامترهای حمل را برای رویدادهای مشاهده گزینه هاارسال نکنید.

بخشهای مجزا برای لیست رویدادهای پشتیبانی شده و مثالهای نحوه ارسال وهمچنین لیست تمامی پارامترهای کارت وگزینه هارا ببینید.

در ادامه توصیف کامل نحوه پرکردن مسیر، با استفاده از مثال تکمیل موفق خرید که رویداد اصلی تجارت الکترونیک می باشد را عرض میکنیم .

ردیابی مثال ارسال رویداد خرید موفق #

رویداد پرداخت موفق بیانگر تکمیل موفق خرید می باشد. اطلاعات حداکثری موجود میتوانند در رویداد ااسل شوند، از تراکنش تا جزئیات حمل.

توصیف رویداد به صورت پارامترارسال میشوند. پارامترهای خرید عمومی از قبیل شماره تراکنش، مشتری، وسایر جزئیات تنها در بخش کارت پرمیشوند:

 • cart_id — شناسه کارت.
 • transaction_id — شناسه پرداخت.
 • seller, buyer — شناسه خریدار و فروشنده. اینها میتواندد نام کاربری در سایت شما باشند. این پارامترها برای تولید گزارشات خریداران و فروشندگان برتر استفاده می شوند. این گزارشات در صورتی که شما محصولات فروشندگان دیگر را در سایت خود عرضه میکنید کارایی دارند.
 • affiliation — فروشگاه یا شعبه ای که تراکنش در آن انجام شده است.
 • detail — اینجا شما می توانید اطلاعات اضافی در مورد خرید را مشخص نمائید.
 • checkout_option — نحوه پرداخت.
 • checkout_step — شماره مرحله پرداخت. به عنوان مثال، اگر خریدی در سایت شما سه مرحله دارد، مشاهده کارت، ورود اطلاعات حمل و پرداخت و پرداخت، شما می توانید شماره های 1 و 2 و 3 را به آنها نسبت دهید. به همین ترتیب، مقدار 3 به عنوان مرحله خرید موفق ارسال می شود.

پارامترهای پرداخت کلی (مقدار کل، تخفیف وغیره) هم می تواند در بخش کارت مشخص شوند. توصیف کارت در ادامه توصیف هر گزینه در کارت آورده می شود.

لطفا دقت فرمائید که مشخصات مربوط به پارامترهای پرداخت را از قبیل profit, value, price, transaction_fee, tax_value, discount_value, shipping_value پرکرده باشید.

 • برای کارت: پارامتر 'price' پرنخواهد شد. پارامترهای دیگر به عنوان ارزش کلی پارامترهای مرتبط با گزینه های کارت مشخص می شوند. ارزشها بر حسب پول مشخص می شوند.
 • برای هر گزینه پارامتر 'price' قیمت گزینه را مشخص میکند حتی اگر تعداد بیشتری از یک گزینه خریداری شده باشد. سایر مقادیر مشخص شده تعداد واحدهای هر گزینه را در نظر خواهد گرفت. به عنوان مثال اگر قیمت یک گزینه 300 دلار هست، و کارت شامل 5 واحد از اینگزینه هست، عدد 1500 باید تحت پارامتر 'value' ارسال گردد.

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Success",
  "transaction_id""CH38027",
  "affiliation""Online store",
  "buyer""john_smith",
  "seller""Europe Shop",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "profit": 2,
  "transaction_fee": 0.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""VAT",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "shipping_value": 0.3,
  "shipping_name""Shipping",
  "shipping_type""Standard Post",
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2,
      "value": 4.24,
      "profit": 1.6,
      "transaction_fee": 0.04,
      "tax_value": 0.4,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.4,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029",
      "shipping_value": 0.2,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
      "profit": 0.4,
      "transaction_fee": 0.03,
      "tax_value": 0.3,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.6,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029"
      "shipping_value": 0.1,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    }
  ]
});

سه رویداد ذیل در Finteza در این مسیر ایجاد خواهند شد:

 • رویداد "پرداخت موفق" برای هر گزینه. رویداد شامل transaction_id, affiliation, cart_id, checkout_step و checkout_option از توصیف کارت خواهد بود.
 • رویداد "پرداخت موفق" برای کارت. اگر cart_id مشخص نشده باشد رویداد تولید نخواهد شد.

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

با ثبت نام شما با بندهای توافق خدمات موافقت می نمائید
تبریک می گویم! حساب شما ایجاد شده است
 • بازدید
  finteza.com
 • ایجاد
  حساب
 • تایید
  ایمیل
 • نصب
  کد

ما یک ایمیل به {email} ارسال کرده ایم. لطفاً آن را پیدا کرده و حساب کاربری خود را فعال کنید.

پس از آن شما فقط باید وارد سیستم شوید و کد رهگیری را به سایت خود نصب کنید. آسان است: