هدایت درخواست ها

یکی از اهداف SDK هدایت درخواست ها به Finteza از طریق وبسایت شما هست. برای جزئیات لطفا از بخش "هدایت اسکریپت و درخواستها" را ملاحظه نمائید.

برای فعال سازی هدایت درخواستها، پارامترهای آن را علاوه بر پارامترهای اصلی در دستور راه اندازی Finteza.RegisterAnalytics تنظیم کنید:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "{WEBSITE_ID}", token: "{TOKEN}", path: "{PATH}");

پارامتر

نوع

توصیف

token *

string

توکن برای علامت دهی هدر X-Forwarded-For . شما می توانید این مقدار را در تنظیمات سایت پنل Fintezaانجام دهید: بخش کانتر را باز کنید، گزینه "هدایت اسکریپت و درخواست ها" را فعال کنید و مقدار را از فیلد "توکن هدایت" کپی کنید.

 

در زمان هدایت درخواستها، تمامی درخواستهای ارسالی به Finteza به صورت فیزیکی از سرور سایت شما ارسال میشوند و نه مستقیما از طریق مشتری ها. به منظور ارسال آدرس IP واقعی مشتری (و نه فقط آدرس سایت) به Finteza، SDK از هدر X-Forwarded-For استفاده میکند.

 

برای جلوگیری از تورم ترافیکی با جعل درخواست ها و ارائه فقط داده های واقعی در مورد بازدید از وب سایت ، Finteza امضای عنوان را در درخواست ها بررسی می کند. اگر یک هدر توسط رمز وب سایت منحصر به فرد امضا شود ، سیستم به مقادیر خود اعتماد می کند. در غیر این صورت ، ترافیک "متورم" در نظر گرفته می شود (گزارشات مربوط به ترافیک در بخش وب سایت کیفیت در پانل Finteza موجود است)

path

string

شروع مسیر برای درخواستهای پروکسی. اگر پارامتر مشخص نشود، مقدار پیش فرض /fz استفاده خواهد شد.

 

در ادامه تغییرات مورد نیاز در کد رهگیری, آورده شده اند، تا تمامی درخواست ها به Finteza از طریق مسیر مشخص شده ابتدایی اجرا شوند.

* — پارامترهای اجباری.

مثال:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "opemapikpuymgukzpihgweylppotinamyf", token: "joanmxozikjgeqlgguazmzoplankaqlg", path: "/fz");

سپس خط زیر را در فایل Web.config بعد از بخش system.webServer/modules اضافه کنید:

<add name="FintezaAnalyticsProxyModule" type="FintezaAnalytics.ProxyModule" />

این ماژول پروکسی را که به طور مستقل درخواست های ورودی را هدایت می کند و فقط درخواست های تحلیلی پروکسی را به Finteza هدایت می کند ، فعال می کند.

تذکر: کد رهگیری را بع از تنظیم هدایت درخواستها تغییر دهید.