Przekazywanie żądań przez proxy

Jednym z celów SDK jest przekazywanie żądań przez proxy do Finteza za pośrednictwem Twojej strony internetowej. Aby poznać szczegóły, prosimy o odwiedzenie "Przesyłanie przez proxy skryptów i żądań" sekcja.

Aby zezwolić na przekazywanie przez proxy, ustaw jego parametry dodatkowo do parametrów głównych w Finteza.RegisterAnalytics initialization method:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "{WEBSITE_ID}", token: "{TOKEN}", path: "{PATH}");

 

Parametr

Typ

Opis

token *

string

Token do zaznaczania nagłówka X-Forwarded-For Możesz sprawdzić tę wartość w ustawieniach strony internetowej w Panelu Fintezy.: otwórz sekcję Licznik, uaktywnij opcję "Przesyłanie skryptów i żądań przez proxy" i skopiuj wartość z pola "Token proxy".

 

W czasie przesyłania przez proxy, wszystkie żądania do Fintezy są fizycznie przesyłanie z serwera Twojej strony internetowej, a nie bezpośrednio od klientów. Dla przekazania prawdziwych adresów IP klientów (a nie tylko adresów stron) do Fintezy, SDK używa nagłówka X-Forwarded-For

 

Aby zapobiec sztucznemu podwyższaniu ruchu poprzez fałszowanie żądań i dostarczać tylko prawdziwe dane o wizytach w witrynie, Finteza sprawdza podpis nagłówka w żądaniach. Jeśli nagłówek jest podpisany przez unikalny token strony internetowej, system ufa jego wartościom. W przeciwnym wypadku, ruch jest uważany za "sztucznie podwyższony" (raporty ruchu są dostępne w sekcji Jakość panelu Fintezy).

ścieżka

string

Początek ścieżki dla żądań, które powinny zostać przesłane przez proxy. Jeśli parametr nie jest określony, zostanie użyta domyślna wartość /fz .

 

Poniżej znajdziesz potrzebne zmiany w kodzie śledzącym, dzięki którym wszystkie żądnia do Fintezy zostaną wykonane wraz ze ścieżkami z określonym początkiem.

 

* - wymagane parametry.

Przykład:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "opemapikpuymgukzpihgweylppotinamyf", token: "joanmxozikjgeqlgguazmzoplankaqlg", path: "/fz");

 

Następnie dodaj poniższy wiersz w Web.config file, under the system.webServer/modules section:

<add name="FintezaAnalyticsProxyModule" type="FintezaAnalytics.ProxyModule" />

 

To umożliwi uruchomienie modułu proxy, który niezależnie przekazuje przychodzące żądania i przekazuje przez proxy wyłącznie żądania analityczne do Fintezy.

Uwaga:Dokonuj zmian w kodzie śledzącym po konfiguracji przekazywania przez proxy.