IntegracjeBiblioteki Finteza SDKiOS mobileWysyłanie zdarzeń

Wysyłanie zdarzeń

Po zainstalowaniu SDKmożna wysłać zdarzenia użytkownika aplikacji do Fintezy. Aby to zrobić, użyj funkcję zdarzenia określającej łańcuchową nazwę zdarzenia:

Objective-C:

[Finteza event:@"{EVENT}"];

Swift:

Finteza.event("{EVENT}")

Ustaw nazwę zdarzenia w polu {EVENT}. Jeśli używasz prefiksu z nazwą aplikacji, jest on dodawany do wszystkich wysłanych zdarzeń.

Wywołaj tę funkcję po każdym koniecznym zdarzeniu w aplikacji, jak przejście do sekcji, naciśnięcie przycisku, wypełnienie formularza itp.

Maksymalna dopuszczalna długość nazwy zdarzenia zawierającego prefiks wynosi 128 znaków.


Dodatkowe dane w parametrach zdarzenia #

W zdarzeniach wysyłanych do Fintezy, można określić dodatkowe dane jako parametry, np. rodzaj zakupionego towaru, cenę, walutę itp.

Objective-C:

[Finteza event:@"{EVENT}" id:@"{ID}" unit:@"{UNIT}" value:@"{VALUE}"];

Swift:

Finteza.event("{EVENT}", id: "{ID}", unit: "{UNITS}", value: "{VALUE}")

Ustaw nazwę zdarzenia w polu {EVENT}. Następnym krokiem jest podanie następujących parametrów:

Parametr

Typ

Opis

id

string

Random ID. Maksymalna długość to 64 symbole. Aby uniknąć używania identyfikatora, należy ustawić nil.

unit

string

Jednostki miary parametrów, na przykład, USD, pozycje itp. Maksymalna długość to 32 symbole.

value

cyfra

Wartość parametru. Maksymalna długość to 64 symbole.

Przykłady dla Objective-C:

[Finteza event:@"Book Load" id:@"CATEGORY_ID" units:@"BOOKS". value:@"BOOK_ID"];
[Finteza event:@"First Book Open" id:nil units:@"Count" value:@(42).stringValue];

Przykłady dla Swift:

Finteza.event("Book Load", id: "CATEGORY_ID", unit: "BOOKS", value: "BOOK_ID")
Finteza.event("First Book Open", id: nil, units: "Count", value: String(42))

Złożone modele księgowania zdarzeń dla zakupów w aplikacji i handlu elektronicznego będą dodawane w przyszłości.


Wyłączenie śledzenia zdarzeń #

Aby tymczasowo wyłączyć rejestrację zdarzeń w aplikacji, ustaw opcję trackingu na Nie/Fałsz (wartość domyślna to Tak/Prawda).

Objective-C:

Finteza.tracking = NO;

Swift:

Finteza.tracking = fałsz

Po tym, wszystkie dalsze zdarzenia zarejestrowane poprzez funkcję zdarzeń (łącznie z tymi z parametrami) zostaną zignorowane i nie zostaną wysłane do Fintezy.

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Rejestrując się, akceptujesz warunki Umowy Serwisowej
Gratulacje! Twoje konto zostało utworzone
 • Odwiedź
  finteza.com
 • Stwórz
  konto
 • Potwierdź
  emaila
 • Zainstaluj
  kod

Wysłaliśmy wiadomość e-mail na adres {email}. Znajdź go i aktywuj swój rachunek.

Następnie wystarczy się zalogować i zainstalować kod trackingu na swojej stronie. Jest to proste: