IntegratiesFinteza SDKiOS mobileHet verzenden van evenementen

Evenementen verzenden

Na het installeren van de SDK, kunt u informatie over acties en gebeurtenissen van uw bezoekers naar Finteza versturen. Om dit te doen, gebruikt u de evenement methode en specificeert u de naam van het evenement:

Objective-C:

[Finteza event:@"{EVENT}"];

Swift:

Finteza.event("{EVENT}")

Stel de evenement naam in {EVENT}. Wanneer u een prefix met een applicatie naam gebruikt, word deze toegevoegd aan alle verstuurde evenementen

Roep deze functie aan na elke benodigde actie in de applicatie, zoals het bewegen naar een bepaalde sctie, het klikken op een knop, het invullen wan een formulier, etc.

De maximaal aanvaardbare lengte van een evenement naam die een prefix bevat is 128 tekens.


Aanvullende gegevens in de evenement parameters #

In de evenementen die naar Finteza verzonden worden, kunt u aanvullende parameters specificeren, bijvoorbeeld, het type van een aangekocht product, de prijs, welke valuta, etc.

Objective-C:

[Finteza event:@"{EVENT}" id:@"{ID}" unit:@"{UNIT}" value:@"{VALUE}"];

Swift:

Finteza.event("{EVENT}", id: "{ID}", unit: "{UNIT}", value: "{VALUE}")

Stel de evenement naam in {EVENT}. De volgende parameters worden daarna gespecificeerd:

Parameter

Type

Omschrijving

id

string

Willekeurig ID. De maximale lengte is 64 symbolen. Om het ID niet te gebruiken, vult u nul in.

unit

string

Parameter eenheden units, bijvoorbeeld, USD, aantal, etc. De maximumlengte is 32 symbolen.

value

nummer

Parameter waarde. De maximumlengte is 64 symbolen.

Examples for Objective-C:

[Finteza event:@"Book Load" id:@"CATEGORY_ID" unit:@"BOOKS" value:@"BOOK_ID"];
[Finteza event:@"First Book Open" id:nil unit:@"Count" value:@(42).stringValue];

Examples for Swift:

Finteza.event("Book Load", id: "CATEGORY_ID", unit: "BOOKS", value: "BOOK_ID")
Finteza.event("First Book Open", id: nil, unit: "Count", value: String(42))

Complexere accounting evenement modellen voor in-app-aankopen en E-Commerce zal in de nabije toekomst worden toegevoegd.


Uitschakelen van het bijhouden van evenementen #

Om de registratie van evenementen in de applicatie tijdelijk uit te schakelen, zet u de tracking op No/False (de standaatdwaarde is Yes/True).

Objective-C:

Finteza.tracking = NO;

Swift:

Finteza.tracking = false

Daarna worden alle verdere gebeurtenissen geregistreerd via deevent functie (inclusief die met parameters) genegeerd en niet verzonden naar Finteza.

Sign up and get:

Door u te registreren gaat u akkoord met de Serviceovereenkomst
Gefeliciteerd! Uw account is aangemaakt
 • Bezoek
  finteza.com
 • Maak
  account
 • Bevestig
  e-mail
 • Installeer
  code

We hebben een e-mail gestuurd naar {email}. Zoek het en activeer uw account.

Daarna kunt u gewoon inloggen en de trackingcode op uw site installeren. Het is gemakkelijk: