EntegrasyonlarFinteza SDKiOSOlay gönderme

Olay gönderme

SDK'yı kurduktan sonra, uygulama kullanıcısı eylem olaylarını Finteza'ya gönderebilirsiniz. Bunu yapmak için, olayın dizge adını belirterek event metodunu kullanın:

Objective-C:

[Finteza event:@"{EVENT}"];

Swift:

Finteza.event("{EVENT}")

{EVENT} yerine olay adını belirtin. Ön ek içeren bir uygulama adı kullanırsanız, bu ön ek gönderilen tüm olaylara eklenir.

Uygulamada gerekli herhangi bir olayın (bir bölüme geçme, bir düğmeye basma, form doldurma vb.) ardından bu fonksiyonu çağırın.

Ön ek içeren bir olay adının maksimum kabul edilebilir uzunluğu 128 karakterdir.


Olay parametrelerinde ek veriler #

Finteza'ya gönderilen olaylarda, parametreler şeklinde ek veriler belirleyebilirsiniz; örneğin, satın alınan bir malın türü, fiyatı, para birimi vb.

Objective-C:

[Finteza event:@"{EVENT}" id:@"{ID}" units:@"{UNITS}" value:@"{VALUE}"];

Swift:

Finteza.event("{EVENT}", id: "{ID}", units: "{UNITS}", value: "{VALUE}")

{EVENT} yerine olay adını belirtin. Devamında aşağıdaki parametreler belirtin:

Parametre

Tip

Açıklama

id

string

Rastgele ID. Maksimum uzunluk 64 semboldür. ID'yi kullanmamak için nil olarak ayarlayın.

units

string

Parametre ölçüm birimi; örneğin, USD, ögeler, vb. Maksimum uzunluk 32 semboldür.

value

number

Parametre değeri. Maksimum uzunluk 64 semboldür.

Objective-C için örnekler:

[Finteza event:@"Book Load" id:@"CATEGORY_ID" units:@"BOOKS" value:@"BOOK_ID"];
[Finteza event:@"First Book Open" id:nil units:@"Count" value:@(42).stringValue];

Swift için örnekler:

Finteza.event("Book Load", id: "CATEGORY_ID", units: "BOOKS", value: "BOOK_ID")
Finteza.event("First Book Open", id: nil, units: "Count", value: String(42))

Gelecekte, uygulama içi satın almalar ve e-Ticaret için karmaşık olay muhasebe modelleri eklenecektir.


Olay izlemeyi devre dışı bırakma #

Uygulama içindeki olay kaydını geçici olarak devre dışı bırakmak için, izlemeyi NO/false olarak ayarlayın (varsayılan YES/true'dur).

Objective-C:

Finteza.tracking = NO;

Swift:

Finteza.tracking = false

Böylece, event fonksiyonu aracılığıyla kaydedilen sonraki tüm olaylar (parametreli olanlar dahil) dikkate alınmaz ve Finteza'ya gönderilmez.

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Kayıt olarak, Servis Sözleşmesi şartlarını kabul etmiş olursunuz
Tebrikler! Hesabınız oluşturuldu
 • finteza.com
  adresini ziyaret et
 • Hesap
  oluştur
 • E-postayı
  onayla
 • Kodu
  yükle

{email} adresine bir e-posta gönderdik. Lütfen e-postayı bulun ve hesabınızı etkinleştirin.

Bundan sonra sadece giriş yapıp izleme kodunu sitenize yüklemeniz gerekir. Kolay: