ΕνσωματώσειςFinteza SDKΚινητές συσκευές iOSΑποστολή συμβάντων

Αποστολή συμβάντων

Aφού εγκαταστήσετε το SDK,, μπορείτε να στέλνετε τα συμβάντα των ενεργειών του χρήστη της εφαρμογής, στη Finteza. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο συμβάντος καθορίζοντας το όνομα συμβολοσειράς του συμβάντος:

Objective-C:

[Finteza event:@"{EVENT}"];

Swift:

Finteza.event("{EVENT}")

Καθορίστε το όνομα του συμβάντος στο {EVENT}. Εάν χρησιμοποιήσετε κάποιο πρόθεμα με το όνομα της εφαρμογής, προστίθεται σε όλα τα αποσταλλόμενα συμβάντα.

Καλέστε αυτή τη λειτουργία μετά από κάθε απαραίτητο συμβάν στην εφαρμογή, όπως η μετακίνηση σε μία ενότητα, το πάτημα ενός κουμπιού, η συμπλήρωση μιας φόρμας κλπ.

Το μέγιστο αποδεκτό μήκος ενός ονόματος συμβάντος μαζί με το πρόθεμα είναι 128 χαρακτήρες.


Πρόσθετα δεδομένα στις παραμέτρους συμβάντων #

Στα συμβάντα που αποστέλλονται στη Finteza μπορείτε να καθορίσετε πρόσθετα δεδομένα ως παραμέτρους, για παράδειγμα τύπο προϊόντος που αγοράστηκε, τιμή, νόμισμα κλπ.

Objective-C:

[Finteza event:@"{EVENT}" id:@"{ID}" unit:@"{UNIT}" value:@"{VALUE}"];

Swift:

Finteza.event("{EVENT}", id: "{ID}", unit: "{UNIT}", value: "{VALUE}")

Καθορίστε το όνομα του συμβάντος στο {EVENT}. Στη συνέχεια καθορίζονται οι εξής παράμετροι:

Παράμετρος

Τύπος

Περιγραφή

id

συμβολοσειρά

Τυχαίο ID. Το μέγιστο μήκος είναι 64 σύμβολα. Για να αποφύγετε τη χρήση του ID, ορίστε nil.

unit

συμβολοσειρά

Μονάδες μέτρησης των παραμέτρων, για παράδειγμα USD, αντικείμενα κλπ. Το μέγιστο μήκος είναι 32 σύμβολα.

value

αριθμός

Τιμή παραμέτρου. Το μέγιστο μήκος είναι 64 σύμβολα.

Παραδείγματα για Objective-C:

[Finteza event:@"Book Load" id:@"CATEGORY_ID" unit:@"BOOKS" value:@"BOOK_ID"];
[Finteza event:@"First Book Open" id:nil unit:@"Count" value:@(42).stringValue];

Παραδείγματα για Swift:

Finteza.event("Book Load", id: "CATEGORY_ID", unit: "BOOKS", value: "BOOK_ID")
Finteza.event("First Book Open", id: nil, unit: "Count", value: String(42))

Μελλοντικά θα προστεθούν σύνθετα μοντέλα αναφοράς συμβάντων για αγορές εντός εφαρμογής και E-Commerce.


Απενεργοποίηση παρακολούθησης συμβάντων #

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την καταχώρηση συμβάντων μέσα στην εφαρμογή, ορίστε τo tracking σε No/False (η προεπιλογή είναι Yes/True).

Objective-C:

Finteza.tracking = NO;

Swift:

Finteza.tracking = false

Μετά από αυτό, όλα τα περαιτέρω συμβάντα που καταγράφονται μέσω της λειτουργίας event (συμπεριλαμβανομένων αυτών με τις παραμέτρους) θα αγνoηθούν και δεν αποστέλλονται στη Finteza.

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Με την καταχώρηση σας συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης
Συγχαρητήρια! Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί
 • Επισκεφθείτε
  finteza.com
 • Δημιουργία
  λογαριασμού
 • Επιβεβαίωση
  email
 • Εγκαταστήστε
  κώδικα

Στείλαμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο {email}. Βρείτε το και ενεργοποιήστε το λογαριασμό σας.

Μετά πρέπει να συνδεθείτε και να εγκαταστήσετε τον κώδικα παρακολούθησης στον ιστότοπό σας. Είναι εύκολο: