ΕνσωματώσειςFinteza SDKΔιακομιστές ιστού Node.js

Διακομιστές ιστού Node.js

Το Finteza SDK είναι μια σειρά έτοιμων script για την αποστολή και τη διαμεσολάβηση συμβάντων από την πλευρά του διακομιστή των ιστοσελίδων Node.js (express, koa, meteor, κλπ). Eπί του παρόντος, το SDK έχει δύο κύριες λειτουργίες:

Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του SDK, ακολουθήστε μια απλή διαδικασία εγκατάστασης .