ΕνσωματώσειςFinteza SDKΔιακομιστές ιστού Node.js Εγκατάσταση

Εγκατάσταση

Για να εγκαταστήσετε το SDK της Finteza, χρησιμοποιήστε τον Διαχειριστή πακέτων NPM. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

npm i --save finteza-sdk

Μετά από αυτό, θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του SDK στην εργασία σας.

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το SDK της Finteza για το Node.jk από το GitHub.

Απαιτείται το Node.js 8 ή μεταγενέστερη έκδοση.