IntegraceFinteza SDKWebové servery Node.jsInstalace

Instalace

Chcete-li nainstalovat Finteza SDK, použijte Správce balíčků NPM. Spusťte následující příkaz:

npm i --save finteza-sdk

Poté budete moci ve svém projektu používat funkce SDK.

Finteza SDK pro Node.js lze také stáhnout z GitHub.

Node.js 8 nebo vyšší je vyžadován pro práci.