IntegratiesFinteza SDKNode.js web serversInstallatie

Installatie

Om Finteza SDK te installeren, gebruikt u de NPM pakket manager. Voer de volgende opdracht uit:

npm i --save finteza-sdk

Daarna zult u in staat zijn om de SDK functies te gebruiken in uw project.

De Finteza SDK voor Node.js kan ook worden gedownload van GitHub.

Node.js 8 of hoger is vereist voor het werk.