Installatie

De Finteza SDK is beschikbaar op https://www.nuget.org/packages/FintezaAnalytics.AspNet/.

.NET Framework 4.7.2 of hoger is vereist voor gebruik.


Om het te installeren met de NuGet-pakketbeheerder, voert u de volgende opdracht uit:

PM> Install-Package FintezaAnalytics.AspNet

Voer de volgende opdracht uit om te installeren via .NET CLI:

> dotnet add package FintezaAnalytics.AspNet

Na installatie kunt u de SDK-functies als volgt gebruiken:

using FintezaAnalytics;
...
// roep de SDK-methoden aan

SDK-initialisatie #

De SDK wordt geïnitialiseerd in de algemene toepassingsklasse in het Global.asax bestand. Roep de Finteza.RegisterAnalytics methode aan binnen de Application_Start-methode van de applicatie:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "{WEBSITE_ID}");

Specificeer de volgende parameters:

Parameter

Type

Omschrijving

websiteId *

string

Website ID. Het kan worden verkregen in de website-instellingen (ID-veld) van het Finteza paneel.

url

string

Finteza serveradres. In de meeste gevallen mag het niet worden gewijzigd.

logger

Microsoft.Extensions.Logging.ILogger

Microsoft.Extensions.Logging.ILogger ILogger interface implementatie; gebruikt voor logboekregistratie van toepassingen.

* – vereiste parameters.

Voeg daarna de volgende aanroep toe in de Application_End() methode van de applicatie:

Finteza.UnregisterAnalytics();

Het geeft de bronnen vrij die door Finteza SDK worden gebruikt.