Kurulum

Finteza SDK, https://www.nuget.org/packages/FintezaAnalytics.AspNet/ adresinde mevcuttur.

Çalışması için .NET Framework 4.7.2 veya daha üstü gereklidir.


NuGet paket yöneticisini kullanarak kurmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

PM> Install-Package FintezaAnalytics.AspNet

.NET CLI aracılığıyla kurmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

> dotnet add package FintezaAnalytics.AspNet

Kurulumdan sonra, SDK fonksiyonlarını aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz:

using FintezaAnalytics;
...
// SDK yöntemlerini çağır

SDK'yı Başlatma #

SDK, Global.asax dosyasındaki global uygulama sınıfında başlatılır. Uygulamanın Application_Start metodu içindeki Finteza.RegisterAnalytics metodunu çağırın:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "{WEBSITE_ID}");

Aşağıdaki parametreleri belirtin:

Parametre

Tip

Açıklama

websiteId *

string

Web sitesi ID'si. Finteza panelinin web sitesi ayarlarından (ID alanı) elde edilebilir.

url

string

Finteza sunucusu adresi. Çoğu durumda değiştirilmemelidir.

logger

Microsoft.Extensions.Logging.ILogger

Microsoft.Extensions.Logging.ILogger arayüz uygulaması; uygulama günlüğü için kullanılır.

* — gerekli parametreler.

Ardından, uygulamanın Application_End() metoduna aşağıdaki çağrıyı ekleyin:

Finteza.UnregisterAnalytics();

Finteza SDK tarafından kullanılan kaynakları serbest bırakır.