İstekleri proxyleme

SDK'nın hedeflerinden biri, Finteza'ya yapılan istekleri web siteniz üzerinden proxylemektir. Ayrıntılar için, lütfen "Komut dosyasını ve istekleri proxyleme" bölümünü ziyaret edin.

Proxylemeyi etkinleştirmek için, ConfigureServices başlatma metodundaki ana parametrelere ek olarak ilgili proxy parametrelerini de ayarlayın:

services.AddFintezaAnalytics(options =>
{
    options.WebsiteId = "{WEBSITE_ID}";
    options.Token = "{Token}";
    options.Path = "{Path}";
...
});

Parametre

Tip

Açıklama

Token *

string

X-Forwarded-For üst bilgisini imzalamak için belirteç. Bu değeri Finteza panelinde web sitesi ayarlarından bulabilirsiniz: "Sayaç" bölümüne gidin, "Komut dosyası ve istekleri proxyle" seçeneğini etkinleştirin ve "Proxy belirteci" alanından değeri kopyalayın.

 

Proxyleme yapılırken, Finteza'ya yapılan tüm istekler doğrudan istemcilerden ziyade web sitenizin sunucusundan fiziksel olarak gönderilir. SDK, istemcilerin gerçek IP adreslerini (sadece site adresini değil) Finteza'ya iletmek için X-Forwarded-For üst bilgisini kullanır.

 

İstekler taklit edilerek gerçekleştirilen trafik şişirmeyi önlemek ve sadece web sitesi ziyaretlerinden gelen gerçek verileri sağlamak için Finteza, isteklerde üst bilgi imzasını kontrol eder. Eğer üst bilgi benzersiz bir web sitesi belirteci tarafından imzalanırsa, sistem alınan verilere güvenir. Aksi takdirde, trafik "şişirilmiş" olarak kabul edilir (trafik raporları Finteza panelinde web sitesinin Kalite bölümünde bulunmaktadır).

Path

string

Proxylenecek isteklerin dizin yolunun başlangıcı. Parametre belirtilmezse, varsayılan /fz değeri kullanılır.

 

İzleme kodunda yapılması gereken değişiklikler aşağıda belirtilmiştir, böylece Finteza'ya yapılan tüm istekler belirtilen başlangıca sahip yollar boyunca gerçekleştirilir.

* — gerekli parametreler.

Örnek:

services.AddFintezaAnalytics(options =>
{
    options.WebsiteId = "opemapikpuymgukzpihgweylppotinamyf";
    options.Token = "joanmxozikjgeqlgguazmzoplankaqlg";
    options.Path = "/fz";
...
});

Ardından, Startup sınıfının Configure metoduna aşağıdaki satırı ekleyin:

app.UseFintezaAnalyticsProxy();

UseFintezaAnalyticsProxy metodu, gelen istekleri bağımsız olarak yönlendiren ve yalnızca analiz isteklerini Finteza'ya proxyleyen özel bir ara katman oluşturur.

Not: Proxy yapılandırmasını yaptıktan sonra izleme kodunu değiştirin.