ادغامFinteza SDKسرورهای وب ASP.NET Coreپروکسی کردن درخواستها

هدایت درخواست ها

یکی از اهداف SDK هدایت درخواست ها به Finteza از طریق وبسایت شما هست. برای جزئیات لطفا از بخش "هدایت اسکریپت و درخواستها" را ملاحظه نمائید.

برای فعال کردن هدایت درخواست ها ، پارامترهای مربوط به هدایت را علاوه بر پارامترهای اصلی در دستور راه اندازی اولیه ConfigureServices تنظیم کنید:

services.AddFintezaAnalytics(options =>
{
    options.WebsiteId = "{WEBSITE_ID}";
    options.Token = "{Token}";
    options.Path = "{Path}";
...
});

پارامتر

نوع

توصیف

Token *

string

توکن برای علامت دهی هدر X-Forwarded-For . شما می توانید این مقدار را در تنظیمات سایت پنل Fintezaانجام دهید: بخش کانتر را باز کنید، گزینه "هدایت اسکریپت و درخواست ها" را فعال کنید و مقدار را از فیلد "توکن هدایت" کپی کنید.

 

در زمان هدایت درخواستها، تمامی درخواستهای ارسالی به Finteza به صورت فیزیکی از سرور سایت شما ارسال میشوند و نه مستقیما از طریق مشتری ها. به منظور ارسال آدرس IP واقعی مشتری (و نه فقط آدرس سایت) به Finteza، SDK از هدر X-Forwarded-For استفاده میکند.

 

برای جلوگیری از تورم ترافیکی با جعل درخواست ها و ارائه فقط داده های واقعی در مورد بازدید از وب سایت ، Finteza امضای عنوان را در درخواست ها بررسی می کند. اگر یک هدر توسط رمز وب سایت منحصر به فرد امضا شود ، سیستم به مقادیر خود اعتماد می کند. در غیر این صورت ، ترافیک "متورم" در نظر گرفته می شود (گزارشات مربوط به ترافیک در بخش وب سایت کیفیت در پانل Finteza موجود است)

Path

string

شروع مسیر برای درخواستهای پروکسی. اگر پارامتر مشخص نشود، مقدار پیش فرض /fz استفاده خواهد شد.

 

در ادامه تغییرات مورد نیاز در کد رهگیری, آورده شده اند، تا تمامی درخواست ها به Finteza از طریق مسیر مشخص شده ابتدایی اجرا شوند.

* — پارامترهای اجباری.

مثال:

services.AddFintezaAnalytics(options =>
{
    options.WebsiteId = "opemapikpuymgukzpihgweylppotinamyf";
    options.Token = "joanmxozikjgeqlgguazmzoplankaqlg";
    options.Path = "/fz";
...
});

بعد از آن خط زیر را در دستور Configure از کلاس Startup اضافه کنید:

app.UseFintezaAnalyticsProxy();

دستور UseFintezaAnalyticsProxy یک میان افزار ویژه ایجاد میکند که به طور مستقل درخواستهای ورودی وتنها درخواستهای هدایت تحلیلی را به Finteza میفرستد.

تذکر: کد رهگیری را بع از تنظیم هدایت درخواستها تغییر دهید.


Sign up and get:

با ثبت نام شما با بندهای توافق خدمات موافقت می نمائید
تبریک می گویم! حساب شما ایجاد شده است
 • بازدید
  finteza.com
 • ایجاد
  حساب
 • تایید
  ایمیل
 • نصب
  کد

ما یک ایمیل به {email} ارسال کرده ایم. لطفاً آن را پیدا کرده و حساب کاربری خود را فعال کنید.

پس از آن شما فقط باید وارد سیستم شوید و کد رهگیری را به سایت خود نصب کنید. آسان است: