ادغامFinteza JavaScript Client

Finteza JavaScript Client

Finteza JavaScript Client یک پرونده JavaScript "core.js" است که از سرور Finteza بارگیری شده است. این شامل روش هایی برای جمع آوری آمار وب سایت ، ردیابی اقدامات کاربر و ارسال این داده ها به Finteza است.

در این بخش نحوه درج و استفاده از اسکریپت توضیح داده شده است: