ادغامFinteza SDKسرورهای وب PHPارسال رویدادها

ارسال رویدادها

SDK اجازه می دهد تا هر رویدادی را از قسمت سرور وب سایت خود به Finteza ارسال کنید ، از جمله داده های عملکرد کاربر ، وضعیت پایگاه داده ، شاخص های عملکرد و غیره. The FintezaAnalytics::event() method is responsible for that.

// import
include"{SDK_PATH}\finteza-analytics.php" );
 
// send an event
FintezaAnalytics::event( array(
    'name' => '{EVENT}',
    'websiteId' => '{WEBSITE_ID}'
) );

با تنظیم مسیر آن در {SDK_PATH}  پرونده SDK را وارد کنید. سپس با پارامترهای زیر FintezaAnalytics::event() را فراخوانی کنید:

پارامتر

نوع

توصیف

name *

رشته

نام رویداد. حداکثر طول 128 نماد است.

websiteId *

رشته

شناسه وب سایت می توان آن را در تنظیمات وب سایت (قسمت شناسه) از پانل Finteza دریافت کرد.

url

رشته

آدرس سرور Finteza. در بیشتر موارد ، نباید تغییر کند.

referer

رشته

تمام رویدادها با استفاده از websiteidبه سمت شمارنده (وب سایت) در سمت Finteza محدود می شوند. این سیستم اطمینان می دهد که یک میزبان از یک رویداد از مطابقت با میزبان پیشخوان اطمینان حاصل کرده است (مشخص شده در تنظیمات وب سایت از پنل Finteza ). این مانع از ترافیک شدید می شود.

 

به طور پیش فرض ، میزبانی که SDK روی آن کار می کند (به طور خودکار تعریف می شود) هنگام ارسال رویدادها مشخص می شود. در صورت لزوم ، می توانید با استفاده از پارامتر referer  دوباره تعریف کنید.

* - پارامترهای مورد نیاز.

داده های اضافی در پارامترهای رویداد #

در رویدادهای ارسال شده به Finteza ، می توانید داده های اضافی را به عنوان پارامترها مشخص کنید ، به عنوان مثال نوع کالای خریداری شده ، قیمت ، ارز و غیره.

FintezaAnalytics::event( array(
    'name' => '{EVENT}',
    'websiteId' => '{WEBSITE_ID}'
    'unit' => '{UNIT}',
    'value' => '{VALUE}'
) );

نام رویداد و شناسه وب سایت را تنظیم کنید و سپس پارامترهای اضافی را مشخص کنید:

پارامتر

نوع

توصیف

unit

رشته

واحدهای اندازه گیری پارامتر ، به عنوان مثال ، USD ، اقلام و غیره حداکثر طول 32 نماد است.

value

عدد

مقدار پارامتر. حداکثر طول 64 علامت است.

مثال:

FintezaAnalytics::event( array(
    'name' => 'SERVER+TRACK+PURCHASE',
    'websiteId' => 'sbnopromrvdebluwjzylmbhfkrmiabtqpc'
    'unit' => 'USD',
    'value' => '100'
) );

Sign up and get:

با ثبت نام شما با بندهای توافق خدمات موافقت می نمائید
تبریک می گویم! حساب شما ایجاد شده است
 • بازدید
  finteza.com
 • ایجاد
  حساب
 • تایید
  ایمیل
 • نصب
  کد

ما یک ایمیل به {email} ارسال کرده ایم. لطفاً آن را پیدا کرده و حساب کاربری خود را فعال کنید.

پس از آن شما فقط باید وارد سیستم شوید و کد رهگیری را به سایت خود نصب کنید. آسان است: