IntegracjeBiblioteki Finteza SDKSerwery internetowe PHPWysyłanie zdarzeń

Wysyłanie zdarzeń

SDK umożliwia wysyłanie dowolnych zdarzeń z części serwerowej witryny do Fintezy, w tym danych akcji użytkownika, statusu bazy danych, wskaźników wydajności itp. Metoda FintezaAnalytics::event() jest za to odpowiedzialna.

// import
include"{SDK_PATH}\finteza-analytics.php" );
 
// send an event
FintezaAnalytics::event( array(
    'name' => '{EVENT}',
    'websiteId' => '{WEBSITE_ID}'
) );

Dołącz plik SDK, ustawiając jego ścieżkę w {SDK_PATH}. Następnie wywołaj FintezaAnalytics::event() z następującymi parametrami:

Parametr

Typ

Opis

nazwa *

string

Nazwa zdarzenia. Maksymalna długość to 128 symboli.

websiteId *

string

Website ID. Można go uzyskać w ustawieniach strony internetowej (pole ID) w Panelu Finteza.

url

string

Adres serwera Fintezy. W większości przypadków nie należy go zmieniać.

referer

string

Wszystkie zdarzenia są związane z licznikami (stronami internetowymi) po stronie Fintezy za pomocą websiteId. System upewnia się, że host, z którego przybyło zdarzenie, odpowiada hostowi z licznika (określonego w ustawieniach strony internetowej Panelu Finteza). Zapobiega to sztucznie zwiększonemu ruchowi.

 

Domyślnie host, na którym działa SDK (zdefiniowany automatycznie) jest określany podczas wysyłania zdarzeń. W razie potrzeby można go zdefiniować na nowo za pomocą parametru referer .

* - Wymagane parametry.

Dodatkowe dane w parametrach zdarzenia #

W zdarzeniach wysyłanych do Fintezy, można określić dodatkowe dane jako parametry, np. rodzaj zakupionego towaru, cenę, walutę itp.

FintezaAnalytics::event( array(
    'name' => '{EVENT}',
    'websiteId' => '{WEBSITE_ID}'
    'unit' => '{UNIT}',
    'value' => '{VALUE}'
) );

Ustaw nazwę zdarzenia i identyfikator strony internetowej, a następnie określ dodatkowe parametry:

Parametr

Typ

Opis

unit

string

Jednostki miary parametrów, na przykład, USD, pozycje itp. Maksymalna długość to 32 symbole.

wartość

cyfra

Wartość parametru. Maksymalna długość to 64 symbole.

Przykład:

FintezaAnalytics::event( array(
    'name' => 'SERVER+TRACK+PURCHASE',
    'websiteId' => 'sbnopromrvdebluwjzylmbhfkrmiabtqpc'
    'unit' => 'USD',
    'value' => '100'
) );

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Rejestrując się, akceptujesz warunki Umowy Serwisowej
Gratulacje! Twoje konto zostało utworzone
 • Odwiedź
  finteza.com
 • Stwórz
  konto
 • Potwierdź
  emaila
 • Zainstaluj
  kod

Wysłaliśmy wiadomość e-mail na adres {email}. Znajdź go i aktywuj swój rachunek.

Następnie wystarczy się zalogować i zainstalować kod trackingu na swojej stronie. Jest to proste: