IntegracjeKlient JavaScript FintezaE-CommerceRodzaj zdarzenia

Rodzaj zdarzenia

Osiem typów zdarzeń E-Commerce może zostać wysłanych do Finteza:

Wszystkie inne zdarzenia nie będą włączane do raportów E-Commerce po stronie Finteza.


View Item #

To wydarzenie pokazuje, że produkt został obejrzany. Charakterystyki oglądanego przedmiotu są określane w zdarzeniu:

fz('ecommerce', {
  "event""View Item",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD",
      "price": 2.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 1
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Flame challenge TShirt",
      "brand""MyBrand",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD",
      "price": 3.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 2
    }
  ]
});

W efekcie zostaną stworzone dwa zdarzenia "View Item" w Finteza, po jednym dla każdego z opisanych zdarzeń.

Add To Cart / Remove From Cart #

Te zdarzenia są stosowane, gdy produkty są dodawane lub usuwane z koszyka. Jako dodatek do opisów produktów, zdarzenia powinny zawierać numer identyfikacyjny koszyka w parametrze cart_id (numer identyfikacyjny powinien być generowany przez twoją stronę internetową).

fz('ecommerce', {
  "event""Add To Cart",
  "cart_id""C89367",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD",
      "price": 2.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 1
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD",
      "price": 3.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 2
    }
  ]
});

W efekcie zostaną stworzone dwa zdarzenia "Add To Cart" w Finteza, po jednym dla każdego z opisanych zdarzeń. Określony numer identyfikacyjny koszyka zostanie dodany do każdego zdarzenia.

Nie przekazuj parametrów list_name i list_position w celu usuwania ze zdarzenia koszyka. Opisują one listę, z której przedmiot został dodany do koszyka, więc nie mają znaczenia dla zdarzenia usuwającego.

View Cart #

Zdarzenie jest powiązane z obejrzeniem koszyka. Zdarzenie zawiera informacje na temat kosztu koszyka, a także dodatkowych danych, jeśli takie istnieją: podatek, rabat, zysk netto. Dodatkowe parametry mogą także zostać uściślone dla poszczególnych produktów.

fz('ecommerce', {
  "event""View Cart",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""Tax type",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "discount type""B112029"
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83
    }
  ]
});

Następujące trzy zdarzenia zostaną stworzone w Finteza:

 • Zdarzenie "View Cart" dla każdego produktu. Zdarzenia będą zawierać cart_id.
 • Zdarzenie "View Cart" dla koszyka. Jeśli cart_id nie jest określone, zdarzenie nie zostanie wygenerowane.

Checkout Begin / Checkout Progress #

Są to zdarzenia rozpoczęcia i kontynuacji zakupu — gdy użytkownik już dodał przedmioty do koszyka i przeszedł do opłaty.

Jako dodatek do parametrów, użytych na etapie "View Cart", informacja o etapie zakupu może zostać przekazana tutaj. Informacje o rabatach i użytych kuponach także może zostać skorygowana tutaj.

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Begin",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""Tax type",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "shipping_value": 0.3,
  "shipping_name""Shipping",
  "shipping_type""Shipping Type",
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping"
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Chargers",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
      "tax_value": 0.4,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""Tax type",
      "shipping_value": 0.2,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post"
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
      "tax_value": 0.3,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""Tax type",
      "discount_value": 0.6,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029"
    }
  ]
});

Następujące trzy zdarzenia zostaną stworzone w Finteza:

 • Zdarzenie "Checkout Begin" dla każdego przedmiotu. Zdarzenia będą zawierać cart_id, checkout_step i checkout_option z opisu koszyka.
 • Zdarzenie "Checkout Begin" dla każdego koszyka. Jeśli cart_id nie jest określone, zdarzenie nie zostanie wygenerowane.

Checkout Success #

Te zdarzenia oznaczają udane zakończenie zakupu. Jako dodatek do informacji z poprzedniego zdarzenia, możliwe jest określenie tutaj numeru identyfikacyjnego płatności (transaction_id) oraz danych sklepu (affiliate). Dodatkowo mogą zostać określne poniższe dane:

 • Nazwa kupującego (buyer) oraz nazwa sprzedającego (seller). Raporty dotyczące najlepszych sprzedających i kupujących są przydatne, jeśli na Twojej stronie działa wielu niezależnych sprzedawców.
 • Prowizje systemów płatności za transakcję (transaction_fee).
 • Przychód netto z sprzedaży, prowizje netto, podatki i opłaty (profit).

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Success",
  "transaction_id""CH38027",
  "affiliation""Online store",
  "buyer""john_smith",
  "seller""Europe Shop",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "profit": 2,
  "transaction_fee": 0.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""VAT",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "shipping_value": 0.3,
  "shipping_name""Shipping",
  "shipping_type""Standard Post",
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
      "profit": 1.6,
      "transaction_fee": 0.04,
      "tax_value": 0.4,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.4,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029",
      "shipping_value": 0.2,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
      "profit": 0.4,
      "transaction_fee": 0.03,
      "tax_value": 0.3,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.6,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029"
      "shipping_value": 0.1,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    }
  ]
});

Następujące trzy zdarzenia zostaną stworzone w Finteza:

 • Zdarzenie "Checkout Success" dla każdego przedmiotu. Zdarzenia będą zawierać transaction_id, affiliation, cart_id, checkout_step i checkout_option z opisu koszyka.
 • Zdarzenie "Checkout Success" dla każdego koszyka. Jeśli cart_id nie jest określone, zdarzenie nie zostanie wygenerowane.

Checkout Failed #

To zdarzenie odzwierciedla nieudaną próbę dokonania płatności za zamówienie. W przeciwieństwie do poprzedniego zdarzenia, to zdarzenie nie zawiera transaction_id lecz zawiera opis błędu w parametrze detail.

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Failed",
  "detail""WebMoney Payment Error",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
    }
  ]
});

Następujące trzy zdarzenia zostaną stworzone w Finteza:

 • Zdarzenie "Checkout Failed" dla każdego przedmiotu. Zdarzenia będą zawierać detail, cart_id, checkout_step i checkout_optionz opisu koszyka.
 • Zdarzenie "Checkout Failed" dla każdego koszyka. Jeśli cart_id nie jest określone, zdarzenie nie zostanie wygenerowane.

Refund #

Zdarzenie odzwierciedla zwrot środków za produkt. Zdarzenie zawiera identyfikator płatności transaction_id powiązane z oryginalną płatnością, oraz opis przyczyny zwrotu środków i w parametrze detail.

fz('ecommerce', {
  "event""Refund",
  "transaction_id""P7788112313",
  "detail""Broken",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
    }
  ]
});

Następujące trzy zdarzenia zostaną stworzone w Finteza:

 • Zdarzenie "Refund" dla każdego przedmiotu. Zdarzenia będą zawierać transaction_id, detail i cart_id z opisu koszyka.
 • Zdarzenie "Refund" dla każdego koszyka. Jeśli cart_id nie jest określone, zdarzenie nie zostanie wygenerowane.

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Rejestrując się, akceptujesz warunki Umowy Serwisowej
Gratulacje! Twoje konto zostało utworzone
 • Odwiedź
  finteza.com
 • Stwórz
  konto
 • Potwierdź
  emaila
 • Zainstaluj
  kod

Wysłaliśmy wiadomość e-mail na adres {email}. Znajdź go i aktywuj swój rachunek.

Następnie wystarczy się zalogować i zainstalować kod trackingu na swojej stronie. Jest to proste: