การทำงานร่วมกันFinteza JavaScript Clientอีคอมเมิร์ซประเภทของเหตุการณ์

ประเภทของเหตุการณ์

เหตุการณ์ในอีคอมเมิร์ซแปดประเภทสามารถถูก ส่ง ไปยัง Finteza:

เหตุการณ์อื่นทั้งหมดจะไม่ถูกรวมในรายงานอีคอมเมิร์ซบนด้านของ Finteza


View Item #

เหตุการณ์นี้แสดงว่าสินค้าถูกเข้าดู ลักษณะเฉพาะของรายการที่ถูกดูจะถูกระบุในเหตุการณ์:

fz('ecommerce', {
  "event""View Item",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD",
      "price": 2.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 1
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Flame challenge TShirt",
      "brand""MyBrand",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD",
      "price": 3.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 2
    }
  ]
});

ดังนั้น เหตุการณ์ "View Item" สองเหตุการณ์จะถูกสร้างใน Finteza หนึ่งเหตุการณ์สำหรับแต่ละรายการ

Add To Cart / Remove From Cart #

เหตุการณ์เหล่านี้ถูกใช้เมื่อสินค้าถูกเพิ่มหรือลบออกจากรถเข็น นอกจากมีคำอธิบายสินค้าแล้ว เหตุการณ์ควรจะมี ID รถเข็นในพารามิเตอร์ cart_id parameter (ID ควรถูกสร้างโดยเว็บไซต์ของคุณ)

fz('ecommerce', {
  "event""Add To Cart",
  "cart_id""C89367",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD",
      "price": 2.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 1
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD",
      "price": 3.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 2
    }
  ]
});

ดังนั้น เหตุการณ์ "Add To Cart" สองเหตุการณ์จะถูกสร้างใน Finteza หนึ่งเหตุการณ์สำหรับแต่ละรายการ และ ID รถเข็นที่ระบุจะถูกเพิ่มไปยังแต่ละเหตุการณ์

อย่าส่งพารามิเตอร์ list_name และ list_position สำหรับเหตุการณ์การลบออกจากรถเข็น พารามิเตอร์เหล่านี้อธิบายรายชื่อของรายการซึ่งถูกเพิ่มลงในรถเข็น ดังนั้นพวกมันจึงไม่มีความหมายสำหรับเหตุการณ์การลบออก

View Cart #

เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการดูรถเข็น เหตุการณ์จะมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของรถเข็น รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ถ้ามี: ภาษี, ส่วนลด, กำไรสุทธิ พารามิเตอร์เพิ่มเติมสามารถถูกระบุสำหรับแต่ละสินค้าได้อีกด้วย

fz('ecommerce', {
  "event""View Cart",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""Tax type",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "discount type""B112029"
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83
    }
  ]
});

สามเหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกสร้างใน Finteza:

 • เหตุการณ์ "View Cart" สำหรับแต่ละสินค้า เหตุการณ์จะมี cart_id.
 • เหตุการณ์ "View Cart" สำหรับรถเข็น ถ้า cart_id ไม่ได้ถูกระบุ เหตุการณ์จะไม่ถูกสร้าง

Checkout Begin / Checkout Progress #

เหตุการณ์เหล่านี้คือการเริ่มต้นและการดำเนินต่อของซื้อ — เมื่อผู้ใช้เพิ่มรายการไปยังรถเข็นเรียบร้อยแล้วและดำเนินการต่อเพื่อเช็คเอาท์

นอกเหนือจากพารามิเตอร์ที่ใช้ในขั้นตอน "View Cart" ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการซื้อสามารถถูกส่งที่นี่ ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนลดและคูปองที่ใช้สามารถถูกแก้ไขที่นี่อีกด้วย

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Begin",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""Tax type",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "shipping_value": 0.3,
  "shipping_name""Shipping",
  "shipping_type""Shipping Type",
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping"
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Chargers",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
      "tax_value": 0.4,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""Tax type",
      "shipping_value": 0.2,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post"
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
      "tax_value": 0.3,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""Tax type",
      "discount_value": 0.6,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029"
    }
  ]
});

สามเหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกสร้างใน Finteza:

 • เหตุการณ์ "Checkout Begin" สำหรับแต่ละรายการ เหตุการณ์จะมี cart_id, checkout_step และ checkout_option จากคำอธิบายของรถเข็น
 • เหตุการณ์ "Checkout Begin" สำหรับรถเข็น ถ้า cart_id ไม่ได้ถูกระบุ เหตุการณ์จะไม่ถูกสร้าง

Checkout Success #

เหตุการณ์นี้หมายถึงการซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ นอกเหนือจากข้อมูลจากเหตุการณ์ก่อนหน้า มันเป็นไปได้ที่จะระบุ ID ของการชำระเงินที่นี่ (transaction_id) และข้อมูลร้านค้า (affiliate) ข้อมูลต่อไปนี้สามารถถูกระบุเพิ่มเติมได้:

 • ชื่อผู้ซื้อ (buyer) และชื่อผู้ขาย (seller) รายงานผู้ขายและผู้ซื้อสูงสุดมีประโยชน์ถ้าหากมีผู้ขายภายนอกหลายรายบนเว็บไซต์ของคุณ
 • ค่าบริการระบบชำระเงินสำหรับธุรกรรม (transaction_fee).
 • ยอดขายสุทธิ ค่าคอมมิชชั่นสุทธิ ภาษี และค่าธรรมเนียม (profit)

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Success",
  "transaction_id""CH38027",
  "affiliation""Online store",
  "buyer""john_smith",
  "seller""Europe Shop",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "profit": 2,
  "transaction_fee": 0.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""VAT",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "shipping_value": 0.3,
  "shipping_name""Shipping",
  "shipping_type""Standard Post",
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
      "profit": 1.6,
      "transaction_fee": 0.04,
      "tax_value": 0.4,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.4,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029",
      "shipping_value": 0.2,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
      "profit": 0.4,
      "transaction_fee": 0.03,
      "tax_value": 0.3,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.6,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029"
      "shipping_value": 0.1,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    }
  ]
});

สามเหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกสร้างใน Finteza:

 • เหตุการณ์ "Checkout Success" สำหรับแต่ละรายการ เหตุการณ์จะมี transaction_id, affiliation, cart_id, checkout_step และ checkout_option จากคำอธิบายรถเข็น
 • เหตุการณ์ "Checkout Success" สำหรับรถเข็น ถ้า cart_id ไม่ได้ถูกระบุ เหตุการณ์จะไม่ถูกสร้าง

Checkout Failed #

เหตุการณ์นี้แสดงถึงความพยายามที่ไม่สำเร็จในการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ ต่างกับเหตุการณ์ก่อนหน้า เหตุการณ์นี้ไม่มี transaction_id แต่จะมีคำอธิบายการขัดข้องในพารามิเตอร์ detail

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Failed",
  "detail""WebMoney Payment Error",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
    }
  ]
});

สามเหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกสร้างใน Finteza:

 • เหตุการณ์ "Checkout Failed" สำหรับแต่ละรายการ เหตุการณ์จะมี detail, cart_id, checkout_step และ checkout_option จากคำอธิบายรถเข็น
 • เหตุการณ์ "Checkout Failed" สำหรับรถเข็น ถ้า cart_id ไม่ได้ถูกระบุ เหตุการณ์จะไม่ถูกสร้าง

Refund #

เหตุการณ์นี้แสดงถึงการคืนเงินของสินค้า เหตุการณ์มีตัวระบุการชำระเงิน transaction_id เพื่อเชื่อมโยงไปที่การชำระเงินต้นทาง และคำอธิบายของเหตุผลในการคืนเงินในพารามิเตอร์ detail

fz('ecommerce', {
  "event""Refund",
  "transaction_id""P7788112313",
  "detail""Broken",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
    }
  ]
});

สามเหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกสร้างใน Finteza:

 • เหตุการณ์ "Refund" สำหรับแต่ละรายการ เหตุการณ์จะมี transaction_id, detail และ cart_id จากคำอธิบายรถเข็น
 • เหตุการณ์ "Refund" สำหรับรถเข็น ถ้า cart_id ไม่ได้ถูกระบุ เหตุการณ์จะไม่ถูกสร้าง

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

โดยการลงทะเบียน คุณตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการบริการ
ยินดีด้วย! บัญชีของคุณถูกสร้างแล้ว
 • เข้าชม
  finteza.com
 • สร้าง
  บัญชี
 • ยืนยัน
  อีเมล์
 • ติดตั้ง
  โค้ด

เราได้ส่งอีเมล์ไปยัง {email} กรุณาค้นหาอีเมล์และยืนยันบัญชีของคุณ

หลังจากนั้นคุณเพียงแค่ต้องลงชื่อเข้าใช้และติดตั้งโค้ดการติดตามในเว็บไซต์ของคุณ มันง่ายมาก: