การทำงานร่วมกันFinteza SDKเซิร์ฟเวอร์เว็บ ASP.NET Coreการส่งเหตุการณ์

การส่งเหตุการณ์

SDK ทำให้สามารถส่งเหตุการณ์ใดๆจากส่วนเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ของคุณไปยัง Finteza รวมถึงข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ สถานะฐานข้อมูล ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ฯลฯ

เรียก methiod ITracker.SendEvent เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ใช้การ implement ITracker โดยใช้ Dependency Injection ตัวอย่างเช่น สิ่งนี้สามารถทำโดยการใช้ injection ต่อไปนี้เข้าไปยัง constructor:

class SomeClass
{
    public SomeClass(ITracker tracker)
    {
        tracker.SendEvent("{EVENT}""{REFERER}");
    }
}

โดยการใช้ method SendEvent คุณสามารถบันทึกเหตุการณ์และส่งข้อมูลเพิ่มเติมเป็นพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น ประเภทของสินค้า ราคา สกุลเงิน ฯลฯ พารามิเตอร์ดังต่อไปนี้ได้รับการรองรับ:

พารามิเตอร์

ประเภท

คำอธิบาย

name *

string

ชื่อเหตุการณ์ ความยาวสูงสุดคือ 128 สัญลักษณ์

referer*

string

ที่อยู่ของหน้าซึ่งเหตุการณ์ถูกส่ง ทุกเหตุการณ์ถูกผูกติดกับเครื่องนับ (เว็บไซต์) บนด้านของ Finteza โดยใช้ websiteId .ระบบทำให้แน่ใจว่าโฮสต์ที่เหตุการณ์ถูกส่งมาสอดคล้องกับโฮสต์ของเครื่องนับ (ถูกระบุในการตั้งค่าเว็บไซต์ของ แผงควบคุม Finteza) สิ่งนี้จะป้องกันการนับทราฟฟิกเกินจริง

backReferer

string

The address of a web page a visitor was located at before performing a tracked action.

userIp

string

ที่อยู่ของหน้าเว็บที่ผู้เข้าชมอยู่ก่อนทำการกระทำที่ติดตาม

userAgent

string

เอเจนต์ของผู้ใช้ของผู้เข้าชมซึ่งทำการกระทำที่ติดตาม

unit

string

หน่วยวัดของพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น USD, รายการ, ฯลฯ ความยาวสูงสุด 32 ตัวอักษร

value

string

ค่าของพารามิเตอร์ ความยาวสูงสุดคือ 64 สัญลักษณ์

* — พารามิเตอร์ที่ต้องระบุ

ตัวอย่าง:

tracker.SendEvent("Server Track Purchase""https://www.mysite.com""USD""100");

ไม่จำเป็นต้องระบุพารามิเตอร์ ตัวอ้างอิง ทุกครั้งที่ส่งเหตุการณ์ ถ้าคุณตั้งค่าตั้งต้นในช่วง การเริ่มต้น เมื่อเรียก AddFintezaAnalytics ระบุพารามิเตอร์เพิ่มเติม DefaultReferer:

services.AddFintezaAnalytics(options =>
{
    options.WebsiteId = "{WEBSITE_ID}";
    options.DefaultReferer = "{DEFAULT_REFERER}";
...
});

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้ใช้ DefaultReferer ระบุ ตัวอ้างอิง เมื่อเรียก SendEvent แต่ละครั้ง มิฉะนั้นเหตุการณ์จะไม่ถูกส่ง


ตัวแปรอื่นที่พร้อมใช้งานสำหรับฟังก์ชั่น ITracker.SendEvent:

tracker.SendEvent({CONTEXT}"{EVENT}");

แทนที่การระบุอย่างชัดเจนของตัวอ้างอิง, backReferer, userIp, userAgent ที่นี่ execution context ของรีเควสจะถูกระบุ ซึ่งพารามิเตอร์ที่ถูกระบุจะได้รับและส่งไปที่ Finteza

พารามิเตอร์

ประเภท

คำอธิบาย

httpContext *

Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext

Execution context ของรีเควส HTTP ปัจจุบัน ซึ่งพารามิเตอร์ ตัวอ้างอิง, backReferer, userIp และ userAgent ถูกส่งมา จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ

name *

string

ชื่อเหตุการณ์ ความยาวสูงสุดคือ 128 สัญลักษณ์

unit

string

หน่วยวัดของพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น USD, รายการ, ฯลฯ ความยาวสูงสุดคือ 32 ตัวอักษร

value

string

ค่าของพารามิเตอร์ ความยาวสูงสุดคือ 64 สัญลักษณ์

* — พารามิเตอร์ที่ต้องการ

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

โดยการลงทะเบียน คุณตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการบริการ
ยินดีด้วย! บัญชีของคุณถูกสร้างแล้ว
 • เข้าชม
  finteza.com
 • สร้าง
  บัญชี
 • ยืนยัน
  อีเมล์
 • ติดตั้ง
  โค้ด

เราได้ส่งอีเมล์ไปยัง {email} กรุณาค้นหาอีเมล์และยืนยันบัญชีของคุณ

หลังจากนั้นคุณเพียงแค่ต้องลงชื่อเข้าใช้และติดตั้งโค้ดการติดตามในเว็บไซต์ของคุณ มันง่ายมาก: