การติดตั้ง

To install Finteza SDK, use the Composer package manager or download the file archive from GitHub manually.

PHP 5.3 หรือสูงกว่า จำเป็นสำหรับการทำงาน


การติดตั้งผ่านทาง Composer #

รันคำสั่งต่อไปนี้:

composer ต้องการ finteza-analytics

หลังจากการติดตั้ง คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น SDK ดังต่อไปนี้:

ใช้ FintezaAnalytics;
...
// เรียกฟังก์ชั่น SDK

การติดตั้งจาก GitHub #

ดาวน์โหลดบันทึก Finteza SDK จาก Github และ unzip ไฟล์ไปที่ไดเรกทอรี่ของโปรเจกต์ของเว็บไซต์ หลังจากนั้น คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น SDK โดยเพียงแค่ใส่ไฟล์ในโค้ด:

ใส่ "{SDK_PATH}\finteza-analytics.php" );
...
// เรียกฟังก์ชั่น SDK

ระบุ path ที่เหมาะสมใน {SDK_PATH} โดยขึ้นอยู่กับที่ที่ไฟล์ SDK วางอยู่