Εγκατάσταση

Για να εγκαταστήσετε το SDK της Finteza, χρησιμοποιήστε τον Διαχειριστή πακέτου Composer ή να κατεβάσετε το αρχείο από το GitHub μόνοι σας.

Απαιτείται το PHP 5.3 ή μεταγενέστερη εκδοση.


Εγκατάσταση μέσω Composer #

Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

composer require finteza-analytics

Μετά την εγκατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του SDK ως εξής:

use FintezaAnalytics;
...
// call the SDK functions

Εγκατάσταση από το GitHub #

Κατεβάστε το SDK της Finteza από το Github και αποσυμπιέστε τα αρχεία στον κατάλογο εργασιών της ιστοσελίδας. Μετά από αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του SDK, απλά συμπεριλαμβάνοντας το αρχείο του στον κώδικα:

include"{SDK_PATH}\finteza-analytics.php" );
...
// call the SDK functions

Προσδιορίστε την κατάλληλη διαδρομή στο {SDK_PATH} ανάλογα με το πού βρίσκεται το αρχείο SDK.