ΕνσωματώσειςFinteza JavaScript Client

Finteza JavaScript Client

Το Finteza JavaScript Client είναι ένα αρχείο core.js της JavaScript του οποίου η λήψη γίνεται από τον διακομιστή της Finteza. Περιέχει μεθόδους για τη συλλογή στατιστικών ιστοσελίδας, την παρακολούθηση των ενεργειών των χρηστών και την αποστολή αυτών των δεδομένων στη Finteza.

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο εισαγωγής και χρήσης τoυ script (δέσμη ενεργειών):