ΕνσωματώσειςFinteza SDKΔιακομιστές ιστού ASP.NET CoreΕγκατάσταση

Εγκατάσταση

Το SDK της Finteza είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.nuget.org/packages/FintezaAnalytics.AspNetCore/.

Για τη λειτουργία του, απαιτείται .NET Standard 2.0 ή νεότερη έκδοση.


Για να το εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας τον διαχειριστή πακέτου NuGet, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

PM> Install-Package FintezaAnalytics.AspNetCore

Για εγκατάσταση μέσω .NET CLI, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

> dotnet add package FintezaAnalytics.AspNetCore

Μετά την εγκατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του SDK ως εξής:

using FintezaAnalytics;
...
// call the SDK methods

Αρχικοποίηση SDK #

Για να κάνετε αρχικοποίηση του SDK, καλέστε τη μέθοδο AddFintezaAnalytics μέσα στη μέθοδο ConfigureServices της κλάσσης εκκίνησης:

services.AddFintezaAnalytics(options =>
{
    options.WebsiteId = "{WEBSITE_ID}";
...
});

Προσδιορίστε τις ακόλουθες παραμέτρους:

Παράμετρος

Τύπος

Περιγραφή

WebsiteId *

συμβολοσειρά

ID ιστοσελίδας. Μπορείτε να το βρείτε στις ρυθμίσεις ιστοσελίδας (πεδίο ID) του πίνακα της Finteza.

Url

συμβολοσειρά

Η διεύθυνση του διακομιστή της Finteza. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πρέπει να αλλάξει.

* — απαιτούμενες παράμετροι.

Sign up and get:

Με την καταχώρηση σας συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης
Συγχαρητήρια! Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί
 • Επισκεφθείτε
  finteza.com
 • Δημιουργία
  λογαριασμού
 • Επιβεβαίωση
  email
 • Εγκαταστήστε
  κώδικα

Στείλαμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο {email}. Βρείτε το και ενεργοποιήστε το λογαριασμό σας.

Μετά πρέπει να συνδεθείτε και να εγκαταστήσετε τον κώδικα παρακολούθησης στον ιστότοπό σας. Είναι εύκολο: