ΕνσωματώσειςFinteza SDKΔιακομιστές ιστού PHPΔιαμεσολάβηση αιτημάτων

Διαμεσολάβηση αιτημάτων

Ένας από τους στόχους του SDK είναι να διαμεσολαβεί αιτήματα στη Finteza μέσω της ιστοσελίδας σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με το SDK, επισκεφθείτε την ενότητα Διαμεσολάβηση του script και των αιτημάτων .

Δημιουργήστε ένα ξεχωριστό κατάλογο στο διακομιστή, για παράδειγμα /fz και τοποθετήστε ένα νέο αρχείο index.php με το ακόλουθο περιεχόμενο σε αυτό:

// import
include"{SDK_PATH}/finteza-analytics.php" );
 
// proxying
FintezaAnalytics::proxy( array(
    "url" => "https://content.mql5.com",
    "path" => "/fz",
    "token" => "lopvkgcafvwoprrxlopvkgcafvwfzsrx"
) );

Προσδιορίστε την κατάλληλη διαδρομή στο {SDK_PATH} ανάλογα με το πού βρίσκεται το αρχείο SDK.

Καθορίστε τις ακόλουθες παραμέτρους για τη λειτουργία FintezaAnalytics::proxy :

Παράμετρος

Τύπος

Περιγραφή

url

συμβολοσειρά

H διεύθυνση του διακομιστή της Finteza. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πρέπει να την αλλάξετε.

path*

συμβολοσειρά

Έναρξη της διαδρομής για τα αιτήματα που πρόκειται να διαμεσολαβηθούν. Θα πρέπει να ταιριάζει με τον κατάλογο. Τα αρχεία SDK βρίσκονται σε (εδώ είναι /fzΕάν η διαδρομή αυτή είναι κατειλημμένη, χρησιμοποιήστε μια διαφορετική).

 

Ακολουθούν οι απαραίτητες αλλαγές στον κώδικα παρακολούθησης, έτσι ώστε όλα τα αιτήματα προς τη Finteza να εκτελούνται κατά μήκος των διαδρομών με την καθορισμένη αρχή.

token *

συμβολοσειρά

Token για την υπογραφή της κεφαλίδας X-Forwarded-For . Μπορείτε να βρείτε αυτή την τιμή στις ρυθμίσεις ιστοσελίδας του πίνακα της Finteza: πηγαίνετε στην ενότητα «Μετρητής», ενεργοποιήστε «Προώθηση script και αιτημάτων» και αντιγράψτε την τιμή από το πεδίο Token διαμεσολαβητή.

 

Κατά τη διαμεσολάβηση, όλα τα αιτήματα προς τη Finteza αποστέλλονται από τον διακομιστή της ιστοσελίδας σας και όχι απευθείας από τους πελάτες. Για να περάσει τις πραγματικές διευθύνσεις IP των πελατών (και όχι μόνο τη διεύθυνση της ιστοσελίδας) στη Finteza, το SDK

χρησιμοποιεί την επικεφαλίδα X-Forwarded-For .

 

Προκειμένου να αποφευχθεί η διόγκωση της επισκεψιμότητας με πλαστά αιτήματα και να παρέχονται μόνο πραγματικά δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις της ιστοσελίδας, η Finteza ελέγχει μια υπογραφή κεφαλίδας στα αιτήματα. Εάν μια κεφαλίδα είναι υπογεγραμμένη από το μοναδικό token ιστοσελίδας, το σύστημα εμπιστεύεται τις τιμές της. Διαφορετικά, η επισκεψιμότητα θεωρείται διογκωμένη (οι αναφορές επισκεψιμότητας είναι διαθέσιμες στην ενότητα της ιστοσελίδας Ποιότητα, του πίνακα της Finteza).

* — απαιτούμενες παράμετροι.

Για να ανακατευθύνετε όλα τα αιτήματα που έχουν τη διαδρομή /fz/* στο αρχείο /fz/index.php που θα εκτελέσει τη διαμεσολάβηση, προσθέστε την ακόλουθη συμβολοσειρά στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων .htaccess (αν χρησιμοποιείτε τον Apache ως διακομιστή ιστού):

RewriteRule ^fz/([^/]*)$ "fz/index.php" [QSA,L]

Σημείωση:Αλλάξτε τον κώδικα παρακολούθησης μετά τη διαμόρφωση της διαμεσολάβησης.


You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Με την καταχώρηση σας συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης
Συγχαρητήρια! Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί
 • Επισκεφθείτε
  finteza.com
 • Δημιουργία
  λογαριασμού
 • Επιβεβαίωση
  email
 • Εγκαταστήστε
  κώδικα

Στείλαμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο {email}. Βρείτε το και ενεργοποιήστε το λογαριασμό σας.

Μετά πρέπει να συνδεθείτε και να εγκαταστήσετε τον κώδικα παρακολούθησης στον ιστότοπό σας. Είναι εύκολο: