Instalace

Chcete-li nainstalovat Finteza SDK, použijte Správce balíků Composer nebo stáhněte archív souborů z GitHub ručně.

Pro práci je vyžadován PHP 5.3 nebo vyšší.


Instalace přes Composer #

Spusťte následující příkaz:

composer vyžaduje  finteza-analytics

Po instalaci můžete používat funkce SDK následujícím způsobem:

používat FintezaAnalytics;
...
// volání funkcí SDK

Instalace z GitHubu #

Stáhněte si archiv Finteza SDK z Githubu a rozbalte soubory do adresáře projektu webových stránek. Poté můžete používat funkce SDK jednoduše zahrnutím jeho souboru do kódu:

include"{SDK_PATH}\finteza-analytics.php" );
...
// volání funkcí SDK

Určete příslušnou cestu v {SDK_PATH} v závislosti na tom, kde je soubor SDK umístěn.