Instalacja

Aby zainstalować Finteza SDK, użyj Menedżera pakietów lub pobierz archiwum plików z GitHub ręcznie.

Do pracy wymagany jest PHP 5.3 lub wyższa wersja.


Instalacja poprzez Composer #

Wykonaj następujące polecenie:

composer require finteza-analytics

Po zainstalowaniu można korzystać z funkcji SDK w następujący sposób:

use FintezaAnalytics;
...
// call the SDK functions

Instalacja z GitHub #

Pobierz archiwum Finteza SDK z Github. i rozpakuj pliki do katalogu projektu strony internetowej. Po tym, można korzystać z funkcji SDK, po prostu włączając jego plik do kodu:

include"{SDK_PATH}\finteza-analytics.php" );
...
// call the SDK functions

Określ właściwą ścieżkę w {SDK_PATH} w zależności od tego, gdzie znajduje się plik SDK.