Wysyłanie zdarzeń

Po zainstalowaniu SDK, możesz wysłać wydarzenia, związane z aktywnością użytkownika aplikacji do Fintezy. Aby tego dokonać, użyj metody wydarzenia określającej nazwę string wydarzenia:

Finteza.event("{EVENT}")

Rozmieść nazwę wydarzenia w {EVENT}. Jeśli używasz przedrostka z nazwą aplikacji, zostanie on dodany do wszystkich wysłanych zdarzeń.

Wywołaj tę funkcję po wszystkich niezbędnych zdarzeniach w aplikacji, jak przeniesienie do sekcji, naciśnięcie przycisku, wypełnienie formularza, itp.

Maksymalna dopuszczalna długość nazwy zdarzenia zawierająca przedrostek wynosi 128 znaków.


Dodatkowe dane w parametrach zdarzenia #

Dla zdarzeń wysyłanych do Fintezy, możesz określić dodatkowe dane jako parametry, na przykład: rodzaj nabytych towarów,cena, waluta, itp.

Finteza.event("{EVENT}", id: "{ID}", unit: "{UNIT}", value: "{VALUE}")

Rozmieść nazwę wydarzenia w {EVENT}. Następujące parametry zostaną następnie określone:

Parametr

Typ

Opis

id

string

Random ID. Maksymalna długość wynosi 64 symbole. Aby uniknąć używania ID, określ null.

unit

string

Parametr, określający jednostki miary, na przykład USD, przedmioty, itp. Maksymalna długość wynosi 32 symbole.

value

number

Wartość parametru Maksymalna długość wynosi 64 symbole.

Przykład:

Finteza.event("Book Load", id: "CATEGORY_ID", unit: "BOOKS", value: "BOOK_ID")
Finteza.event("First Book Open", id: null, unit: "Count", value: String(42))

Pełne modele raportujące wydarzenia dla zakupów w aplikacji i e-Handlu zostaną dodane w przyszłości.


Blokowanie śledzenia zdarzeń #

Aby tymczasowo zablokować rejestrację zdarzeń wewnątrz aplikacji, użyj Finteza.setTracking - metody z fałszywą wartością

Finteza.setTracking(false);

Po tym wszystkie dalsze zdarzenia zarejestrowane przez funkcję zdarzeń (wliczając te z parametrami) będą ignorowane i nie zostaną wysłane do Fintezy.

Aby ponownie umożliwić przesyłanie, użyj ten samej metody z prawdziwą wartością:

Finteza.setTracking(true);