IntegracjeBiblioteki Finteza SDKSerwery sieciowe Node.jsInstalacja

Instalacja

Aby zainstalować Finteza SDK, użyj NPM Package Manager. Wykonaj następujące polecenie:

npm i --save finteza-sdk

Następnie możesz skorzystać z funkcji SDK w swoim projekcie.

Finteza SDK dla Node.js można również pobrać z następującej strony internetowej GitHub.

Do pracy wymagany jest Node.js 8 lub wyższy.